Der er stor interesse for kommunens borgermøde om kystsikring. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Der er stor interesse for kommunens borgermøde om kystsikring. Foto: Hans Jacob Sørensen.

Velbesøgt borgermøde om kystsikring

Sund & Bælt A/S har tilbudt at finansiere en kystbeskyttelse af Dragør Nord. På et borgermøde mandag fremlagde de deres forslag til en løsning til sikring mod stormflod 

Af Birgit Buddegård

I mandags havde Dragør Kommune inviteret til borgermøde om kystbeskyttelse. Der blev hurtigt fuldt hus, og i hast blev der fundet ekstra stole, så alle kunne sidde ned. Også den uddelte flyer om »Et sikkert Dragør« slap hurtigt op, men der blev trykt ekstra eksemplarer, så der også her var nok til alle. 

Borgmester Kenneth Gøtterup, C, bød velkommen og konstaterede, at kystsikringen er det største anlægsprojekt i mands minde, og at det vil forandre Dragør for altid.

Det har været en lang proces, men vi er nået langt, lød det videre fra borgmesteren, der også slog fast, at løsningerne skal drøftes med borgerne før endelig politisk beslutning om en samlet løsning for Dragør.

Forundersøgelse

Dragør Kommune har siden 2018 arbejdet med Udviklingsplan 2021, som er Dragørs eget bud på, hvordan og hvornår seks delstrækninger skal kystskikres.

I år har Staten har ved Transportministeriet og Miljøministeriet igangsat en forundersøgelse med henblik på kystsikring af kritisk infrastruktur i hovedstadsområdet. Begrundelsen er, at der i københavnsområdet er samlet meget kritisk infrastruktur, som på grund af Københavns geografiske og topografiske forhold gør det hensigtsmæssigt at se på en samlet ydre løsning frem for at sikre de enkelt anlæg enkeltvis.

Dragør Kommune deltager i arbejdsgruppen sammen med Københavns, Tårnby og Hvidovre Kommuner – og Kenneth Gøtterup lægger meget vægt på, at Dragør Kommune deltager aktivt og får så megen indflydelse som muligt.

Sund & Bælt tilbyder af betale for kystsikring af Nordstranden. Fotos: Hans Jacob Sørensen.
Sund & Bælt tilbyder af betale for kystsikring af Nordstranden. Fotos: Hans Jacob Sørensen.

Tilbud fra Sund & Bælt

Sund & Bælt A/S har tilbudt kommunalbestyrelsen et samarbejde om kystsikring på Nordstranden, og på borgermødet præsenterede Lars Fuhr og Claus Dynesen fra Sund & Bælt forslaget til kystsikring på Dragør Nord.

Begge har erfaring fra stormflodssikring af Storebæltsforbindelsen og Øresundsbron, og Lars Fuhr understregede vigtigheden af, at vores fælles infrastruktur kan fungere – Amagermotorvejen, Øresundstunnelen, Kastrup Station og lufthavnen.

»Vi skal kunne bruge anlæggene. Vi kan ikke leve med, at Øresundstunnelen bliver oversvømmet,« konstaterede Lars Fuhr.

10.000-årshændelse kontra 100-årshændelse

I Dragør har man besluttet at kystsikre ud fra en 100-årshændelse – mens Sund & Bælt arbejder med sikring for en 10.000-årshændelse.

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Det lyder af mange år, sagde Lars Fuhr, men det kan ske i morgen. Det betyder, at også Peberholm også vil blive forhøjet.

Skitseforslaget fra Sund & Bælt til kystsikring af Dragør Nord bygger på et fremskudt dige i kvote 4,7 meter. Forslaget ligner på flere måder Dragør Kommunes eget forslag – dog med et væsentligt højere dige, der til gengæld lægges længere ude fra kysten.

Mellem land og diget skabes en lagune på cirka 250 meter i bredden. Lagunen kan udgraves, så for eksempel kajakker og mindre joller kan sejle der – ligesom der kan skabes mulighed for at bade på begge sider af diget. Det eksisterende dige langs Nordstranden vil i så fald kunne nedlægges.

Det understreges også, at Sund & Bælts forslag ikke lægger op til etablering af en strandpark, men alene et kystsikringsdige.

Sund & Bælt tilbyder at finansiere denne strækning af kystsikringen og har også tilbudt at være sparringpartner ved den øvrige kystsikring af Dragør.

Lars Fuhr sagde, at de var vant til at arbejde i tæt dialog med kommuner og borgere, og på grundlag af dialogen vil det udarbejdede forslag blive rettet til gennem hele processen. Han understregede i øvrigt, at Sund & Bælt ikke stiller krav om diger i kvote 4,7 mod syd – så her kan Dragør Kommune fortsat holde fast i at sikre mod en 100-årshændelse.

Lars Fuhr (tv.) og Claus Dynesen fra Sund & Bælt præsenterer forslaget til kystsikring på Dragør Nord. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Lars Fuhr (tv.) og Claus Dynesen fra Sund & Bælt præsenterer forslaget til kystsikring på Dragør Nord. Foto: Hans Jacob Sørensen.

Flere borgermøder i vente

Efter fremlæggelsen var der mulighed for at stille spørgsmål, og flere ville blandt andet gerne vide, hvilken interesse Sund & Bælt havde i at betale for kystsikringen langs Dragør Nord. Nogle foreslog, at de i stedet for byggede et højt dige rundt om lufthavnen fra kystvejen.

Andre interesserede sig for vandkvaliteten efter en kystsikring, og også økonomien og vedligeholdelse var emner for spørgsmål og debat.

Der er foreløbigt tale om et skitseprojekt, og borgmesteren understregede, at tilbuddet fra Sund & Bælt kun er forelagt kommunalbestyrelsen, men ikke realitetsbehandlet endnu. Han understregede også, at selvom mandagens borgermøde omhandlede Dragør Nord, var det øvrige Dragør ikke glemt. I efteråret vil supplerende løsningsforslag til Udviklingsplan 2021 blive sendt i høring, og efter høringen vil der blive indkaldt til nyt borgermøde.

Borgmesteren fortalte, at der i første halvår af 2024 skal træffes endelig beslutning i Folketinget.

Der er stor spørgelyst blandt de mange fremmødte i Hollænderhallen. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Der er stor spørgelyst blandt de mange fremmødte i Hollænderhallen. Foto: Hans Jacob Sørensen.

»Vi ved ikke, hvad Staten beslutter,« konstaterede han, men Dragør arbejder tæt sammen med de øvrige kommuner i arbejdsgruppen for at sikre så megen indflydelse som muligt, lød det fra Kenneth Gøtterup.

Kommende beslutninger

I september måned i år vil politikerne behandle:

  • resultaterne af de supplerende undersøgelser
  • Sund & Bælts alternativ
  • principper for bidragsfordeling.

I oktober og november i år vil borgerne blive inddraget i dialog om ovenstående, og i slutningen af i år eller i begyndelsen af 2023 vil der blive truffet politisk beslutning om en samlet kystsikring og bidragsfordeling.

Yderligere information på: www.dragoer.dk/robustkyst

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk