Vi har modtaget:

650 mio. kr. ekstra til kommunerne

Peter Hummelgaard og regeringen har ageret julemænd.

Når man som folkepensionist ser beløbet, kan det godt virke lidt overvældende. Men som altid, så ligger djævelen i detaljerne. Nu venter vi på oplysninger om, efter hvilke kriterier de 98 kommuner skal modtage pengene. Det letteste er jo, at hver kommune modtager det samme beløb, lige over 6 mio. kr. En fair fordeling. Hvor den enkelte kommune kan lukke deres mest åbne sår.

Men hvis regeringen og du, Peter Hummelgaard, vælger at fordele efter andre kriterier, så vil der naturligt opstå protester. Skal det være efter befolkningstal, antal ældre, antal børn, længde af kommuneveje eller andre objektive kriterier, som man tidligere har brugt til fordelinger?

Hvis regeringen mod forventning bruger befolkningstallet, så vil Dragør modtage godt 2 mio. kr. Det lyder umiddelbart godt. Men med et budget på næsten 1 mia. kr., så er det sådan set cirka 2 promille af budgettet. Net, men ikke prangende, som et gammelt mundheld udtrykker det. Og skal Dragør derpå smøre de to millioner ud over alle konti på kommunebudgettet, vil de fleste aldrig mærke det.

Så mit råd til dig, Peter, er, at regeringen vælger at fordele pengene efter antallet af ældre. Og øremærket til ældreområdet. Derved vil området, som er blevet misligholdt de sidste fire år, kunne få et lille løft.

Rygter om folkepensionen 

Rygterne om, at Folkepensionen gøres skattefri, florerer.Er det noget, du selv taler for internt i regeringen? Det kunne være en retfærdig handling. 

Folkepensionens grundbeløb er jo grundlæggende bare penge, som de nuværende folkepensionister har indbetalt gennem et langt arbejdsliv –måned efter måned, år efter år. Og når de så efter mere end 40 års arbejde får deres pension udbetalt, så er det til fuld skattebetaling. Altså skat af penge, folkepensionisterne selv har indbetalt? Er det fair efter din mening, Peter? Det ville være klædeligt og en hyldest til Thorvald Stau-ning med hans Kanslergadeforlig fra 1933, som netop i år fylder 90 år. 

Med venlig hilsen
Morten Dreyer
Dansk Folkeparti

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget – svar til Søren Jacobsen: Fjernvarme

Borgmester Kenneth Gøtterup har indsendt et debatsvar til Søren Jacobsen angående spørgsmålet om fjernvarmeudrulningen. Læs mere

Vi har modtaget: Pensionist-skovture

Jørgen Honoré fra Dansk Folkeparti har indsendt et debatindlæg om kommunens pensionistture. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk