Vi har modtaget:

Aktivitetshuset sparket til hjørne

På Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde i tirsdags skulle man forholde sig til: 

»At kvalitetsstandard for Dragørs Aktivitetshus ændres, således at der kræves brugerbetaling for at benytte huset.«

Her valgte et enigt udvalg at afvente. Udvalget havde muligheden for at lukke besparelsesforslaget helt ned, men man valgte istedet at lade situationen flyde.

Hvilke politikere er rede til at forringe Dragørs Aktiviteshus – bare ikke lige nu, men om et par måneder?

Hvis Nicolaj Riber i spidsen for udvalget havde sagt nej til forringelsen, var sagen død, og forvaltningen var tvunget til at se på andre muligheder. Det gør den ikke nu.

Tidligere forsøg på forringelser

Dragørs Aktivitetshus har tidligere været udsat for forslag til forringelser, og hver gang er det endt i almen kaos, da forvaltningen ikke kendte til det selvstyre, som er alfa og omega i huset.

Alle skulle betale for deltagelsen – ellers ville besparelsen ikke kunne opnås. Brugerbetalingen betød dog, at af de 1.600 borgere, som jævnligt benyttede huset, faldt de 800 fra med det samme. Her faldt provenuet sammen.

Alle de mere end 70 aktiviteter er brugerstyrede, og de mere end 200 særligt aktive fandt ikke, at de ville bruge ekstra fritid på at lede de enkelte aktiviter, når de skulle betale for det. 

En it-afdeling uden kvalificerede brugere til at hjælpe andre er ikke meget bevendt, og bridge- og l’hombre-spillerne er ret afhængige af spilførere til regnskaber m.m. Og at lade ukyndige selv starte maskinerne i træ- og metalværkstederne kan ikke anbefales.

Forvaltningen glemte også, at for at få Dragør-borgere til lommerne, så skulle der være myndige personer til at styre og kontrollere indgangen, så borgere på vej til caféen – som man ikke kan lægge brugerafgift på – ikke også lige smuttede ind til en enkel runde bridge, hvis nu de betalende brugere lige akut manglede en fjerdemand.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer
Dansk Folkeparti i Dragør

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk