Vi har modtaget:

Alkohol til unge er en dårlig tradition

Nu har vi alle været til fastelavnsfest – voksne mennesker til hest. Det har været et flot og for alle herligt gensyn.

Hvert år er jeg dog så bange for, der skal ske en ulykke – når voksne fulde mennesker ridder igennem byens gader på hesteryg, men det gik heldigvis godt igen i år.

Min næste bekymring bliver så de store elever i 9. klasse. Inden længe har de sidste skoledag. Traditionen i Dragør er, at de unge på cykel kører rundt til alle deres kammerater i byen. 

Det er en herlig skik, der selvfølgelig skal fortsætte, men så kommer diskusionen, skal de unge have alkohol serveret?

Åbenbart er der mange forældre, der slet ikke synes, det er problematisk, trods det, at de unge er 15–16 år gamle, og forhåbentlig ikke er vant til at drikke spiritus (selv om de fleste må købe det).

Jeg vil derfor bede eleverne selv, lærerne, SSP-medarbejdere, politikere og forældre om at stoppe op og tænke over, hvorfor det øjensynligt er nødvendigt at udsætte vores unge mennesker for den fare, der er forbundet indtagelse af alkohol. Husk også på at loven brydes, hvis du kører  beruset og usikkert rundt i trafikken.

Jeg ser for mig fulde unge mennesker cyklende, uden cykelhjelm selvfølgelig, gennem Dragørs gader. 

Hvem har ansvaret, hvis en ung kommer ud for et uheld på cyklen? Det har i sidste ende de forældre, der lod de unge drikke.

Det er selvfølgelig muligt som ung selv at sige nej – det er sejt at sige nej, og jeg vil ønske, I alle støtter op om en alkoholfri sidste skoledag.

Lad os alle være forgangsmænd for sober curious – hold alkohol væk fra de unge; de kan tids nok få lært at drikke. 

Med venlig hilsen
En bekymret mormor
(Dragør Nyt er skribentens navn og adresse bekendt)

Vi har modtaget: Det kan ikke betale sig at spare på trivslen

Sanne Rossen, som er mor til et nuværende og et tidligere dagplejebarn, har indsendt et debatindlæg om omlægningen i...

Vi har modtaget: Valg i folkeskolerne

Morten Dreyer fra Dansk Folkeparti i Dragør har indsendt et debatindlæg om Skolevalget samt de unges prioriteringer.

Vi har modtaget: Hvad eller hvem er SprogUglen?

Trine Søe, Mia Tang og Theis Guldbech (C), medlemmer af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget forklarer i dette læserindlæg...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk