Vi har modtaget:

Badebrolav stopper

Sydstrandens Badebrolaug afholdt generalforsamling tirsdag den 18. april. 

Her blev det efter forslag fra bestyrelsen besluttet at nedlægge foreningen og dermed opgive arbejdet med opførelsen af badebroen. Der er primært tre årsager til, at vi har måttet træffe denne beslutning:

For det første har vi været ramt af fejl i myndighedsbehandlingen, hvilket har medført, at Fredningsnævnet har omgjort vores oprindelige tilladelse, som blev givet af kommunen i fuld overensstemmelse med vores ansøgning. 

Fredningsnævnet har som sådan godkendt opførelse af en badebro, men det med ændrede og for os uacceptable krav til broens udformning – både i relation til broens længde og bredde. Desuden har bestyrelsen i god tro arbejdet i en længere periode med sponsorer og andre interessenter på grundlag, som Fredningsnævnet nu har umuliggjort.

For det andet har vi også måttet konstatere, at det, trods en stor indsats i bestyrelsen, ikke har været mulig at opnå den fondsfinansiering, som vi havde planlagt. 

Vi har oplevet en god opbakning lokalt – også i form af finansieringstilsagn – fra foreninger, institutioner og private i lokalområdet, men vi må også konstatere, at det ikke rækker til det samlede finansieringsbehov.

For det tredje har den voldsomme prisstigning, der har været på byggematerialer, også skabt betydelig usikkerhed om prisen for broens opførelse.

Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at vi har været nødt til at træffe denne beslutning. 

Vi vil godt benytte lejligheden til at takke de rigtig mange, der har bakket op om foreningen, det være som medlemmer, foreninger og institutioner i sydstrandsområdet m.fl. Jeres støtte har helt overskygget de få kritiske røster, vi også har noteret os.

Skulle der være andre, der har mod på at køre initiativet videre, deler vi selvfølgelig gerne ud af vores erfaringer.

Med venlig hilsen
Anne Lorentzen, formand, Morten Baage, Kirsti Frankel og Erik Skovgaard Nielsen,
medlemmer af bestyrelsen for Sydstrandens Badebrolaug

Vi har modtaget: Kys frøen på Batterivej

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om kommunens naturpleje omkring Batteriesbækken. Læs mere

Vi har modtaget: Vil gåsehold snart være en saga blot?

Morten Dreyer fra Dansk Folkeparti i Dragør mener, at der kan være en ansat i Dragør Kommune, der klagede...

Vi har modtaget: Lukker byrådet Gåserepublikken?

Morten Dreyer fra Dansk Folkeparti i Dragør har skrevet et debatindlæg om krav til den naturpleje, der kan betyde,...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk