Vi har modtaget:

Beslutning om linje 35 udsat

Klima-, By og Erhvervsudvalget besluttede på deres sidste møde at træde vande med hensyn til den forringede busbetjening.

Man må derfor håbe på, at et flertal husker på, at et velfungerende samfund skal have en god kollektiv trafikbetjening. 

Da Dragør for et par år siden selv finansierede ekstra-afgange på strækningen mellem stationspladsen og lufthavnen, skete det med ønsket om en god service. 

Med afgang fra Dragørs Stationsplads til lufthavnen slap pendlerne for køreplanens spændetrøje. Man kunne bare gå hen til stoppestedet, og indenfor maks. 15 minutter kom bussen.

Ved at fjerne de foreslåede afgange vil brugere fremover skulle skulle slå op i køreplanen og herefter vurdere, hvor lang tid man skal bruge på at gå til stoppestedet – og gerne komme fem minutter tidligere, hvis bussen er i god tid.

For at komme hjem fra lufthavnen risikerer man at skulle vente halve og hele timer.

Som forslaget lød:

»Der skal træffes endelig beslutning om bestilling af busbetjening af Dragør Kommune fra 2024. Administrationen foreslår uændret busdrift i Dragør Kommune i 2024 i forhold til den senest besluttede busdrift for 2023, hvor linje 35 til/fra lufthavnen fra 15. oktober kører 1 gang i timen om aftenen på alle ugedage mod tidligere 2 gange.

Indstilling: Administrationen indstiller, at Dragør Kommune hos Movia bestiller busdrift i 2024 svarende til den senest besluttede busdrift for 2023.«

Udvalget traf en ikke-beslutning ved at sende sagen videre uden indstilling.

Så nu må alle, som ønsker en god trafikbetjening, hver især kontakte byrådets medlemmer og fortælle dem, at busser skal køre efter den gamle køreplan.

Grøn omstilling kræver god kollektiv trafik og ikke bare billigst muligt.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer
Dansk Folkeparti i Dragør

 

Her er de fakta, borgmesteren efterlyser

Skolebestyrelser i Dragør tager bladet fra munden: Kritiserer ny styringsmodel for at underminere skolernes økonomi og kvalitet.

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Det er nu blevet besluttet, at der skal etableres cykelbaner på Vestgrønningen. Arkivfoto: Thomas Mose.

Konservative i sjældent mindretal

Nu kommer der cykelbaner på Vestgrønningen. Flertallet sørger for nogle nye parkeringspladser, men ikke alle erstattes Læs...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk