Vi har modtaget:

Besøg på uddannelsesinstitution

Tirsdag den 26. september besøgte jeg sammen med forvaltningen HF & VUC København Syds (KVUC) afdeling på Amager Strandvej. Her brugte vi et par timer på Dragørs nærmeste uddannelsessted (ud over folkeskolen) sammen med rektor Laila Emiliussen-Hougaard og uddannelseschef Tina Slot Simonsen. 

Hvorfor er det nu interessant? Jo – Socialdemokratiet har sammen med forligspartierne i kommunalbestyrelsen valgt at prioritere en stærkere forebyggende social indsats.Den skal vi have tilrettelagt med blandt andet et organisatorisk udspil fra direktionen til januar. Og det var lige præcis dette, som besøget på KVUC handlede om. I samarbejde med KVUC kan vi sammen bidrage ved at skræddersy relevante uddannelsestilbud, som skaber værdi for Dragør Kommune – og herunder ikke mindst for de borgere, der har læse- og skriveudfordringer.

Direktør i Dragør Kommune Asger Willemoes Nielsen (tv.) og viceborgmester og udvalgsformand Nicolaj Bertel Riber bliver under deres besøg på KVUC vist rundt af rektor Laila Emi­liussen-Hougaard og uddannelseschef Tina Slot Simonsen (th.).
Direktør i Dragør Kommune Asger Willemoes Nielsen (tv.) og viceborgmester og udvalgsformand Nicolaj Bertel Riber bliver under deres besøg på KVUC vist rundt af rektor Laila Emi­liussen-Hougaard og uddannelseschef Tina Slot Simonsen (th.).

Nyt uddannelsesforløb

Vi bør have et særligt fokus på efteruddannelsesbehov for de kortuddannede voksne, som skal have de rette kompetencer for at kunne løse nye arbejdsopgaver på fremtidens arbejdsmarked. Dertil er der også et behov for adgangsgivende eksamener således, at borgere og ansatte får de nødvendige kompetencer til videreuddannelse. 

KVUC har her på Amager oprettet en 2-årig HF, som  udvidet med et forløb for ordblinde kan gennemføres på tre år. Kravet for optagelse på dette forløb er de samme lovbestemte krav, som er gældende for optagelse på den almindelige 2-årige HF, og derudover er det et krav, at ansøgeren er testet ordblind. Hvis ansøgeren skulle være i tvivl om, hvorvidt vedkommende er ordblind, så tilbyder skolen faktisk test og udredning for ordblindhed. 

I løbet af de tre år, som HF-uddannelsen varer, vil eleverne følge de fag, som også er en del af den 2-årige HF. 

Der er samtidig lagt et voksenpædagogisk sigte på ungdomsuddannelsesområdet, der sikrer, at elever og kursister får en ny chance for at få de fornødne kompetencer til at søge videre i job og uddannelse. 

For de borgere, der måske har haft en svær skoletid, eller som begyndte at arbejde efter folkeskolen eller ungdomsuddannelse, er dette en ekstra-ordinær god chance for at starte en uddannelse. Og det hvad enten man blot ikke har fået gjort noget ved uddannelse og nu synes, at man er motiveret, eller fordi man har døjet med ordblindhed eller andet – eksempelvis autisme eller lignende, der har gjort den almindelige skolegang og uddannelse besværlig. 

Snart vil den årlige karrie-remesse nok en gang blive afholdt i Hollænderhallen. Det sker faktisk allerede på næste onsdag, den 1. november. Og selv om messen er beregnet for eleverne i udskolingen i folkeskolerne i Dragør, så ved jeg, at KVUC også vil være
til stede med en stand på messen. 

Det var et dejligt besøg på et fantastisk sted, der tidligere har været i IKEAs hovedsæde – og nu altså KVUC.

Med venlig hilsen
Nicolaj Bertel Riber (A)
Viceborgmester og formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget

Stor opbakning til valgplakater

Tradition sejrer over grønt forslag i Dragør Kommune Læs mere

Et vigtigt valg

Et stærkt Danmark i et sikkert Europa Læs mere

EU svigter i migrantkrisen – igen

EU's manglende handling blottet igen i ny migrantkrise Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk