Vi har modtaget:

Bevilling fra fond

Mere udeliv i et børneperspektiv

Det er efterhånden noget tid siden, at Dragør Kommune fik bevilliget 1 mio. kr. til projektet om »mere udeliv i et børneperspektiv«. 

Her er en kort status efter en beslutning på sidste møde i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget (BFKU).

Budgetneutral tillægsbevilling

Som led i de mange processer, før et projekt igangsættes er der nogle formalier, der skal behandles politisk. Blandt andet skal der laves en budgetneutral tillægsbevilling, da det teknisk set sker uden for budgetforhandlinger og budgetplanlægning.

Helt lavpraktisk i denne sag betyder det, at politikerne giver forvaltningen lov til at frigive 1 mio. kr. til Plan og Teknik samt skoleområdet, mod at man modtager 1 mio. kr. fra Nordea-fonden.

Den næste fase 

I referatet fra BFKU’s møde i april, som kan findes på kommunens hjemmeside, kan man se en meget flot skitse af udearealerne og de tanker, der har været fra de børn, som har deltaget i to workshopper. 

Det bliver derfor spændende at følge den næste fase, som er selve detaljebehandlingen af projektet. På den måde kan forslaget til den endelige plan for »mere udeliv i et børneperspektiv« blive politisk behandlet, så vi kan få det ført ud i livet og omsat til god og aktiv leg.

Konservativ påskønnelse

Fra Konservativ side er vi stadig utrolig glade for denne bevilling fra Nordea-fonden. 

Derudover er vi glade for vores forvaltning og dygtige embedsfolk, som er med til at lave disse typer ansøgninger, og som også lykkedes med at få bevilget penge til gode projekter.

Nu ser vi meget frem til viderebehandling sammen med resten af kommunalbestyrelsen af dette projekt, som vores børn i Dragør helt sikkert kommer til at få gavn af. 

Desuden bliver det spændende at se, hvordan forvaltningen og vi politikere kommer til at samtænke hele området, når der skal dannes rammer om det nye børne- og ungetilbud i Dragør. 

På tværs af det hele står vores ønske om et rigtig godt børneliv i Dragør Kommune.

Med venlig hilsen
Trine Søe, Mia Tang og Theis Guldbech
Medlemmer af Børne-, Fritid- og Kulturudvalget

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk