Vi har modtaget:

Biogas

Vi er godt i gang med at blive fri for Putins gas. Allerede i 2028 er det realistisk, at vi ved den igangværende udbygning af biogasanlæggene kan være selvforsynende med gas. 

Det er miljømæssigt og økonomisk fornuftigt at stoppe den unødvendige udbygning af fjernvarmen.

Vi har rigeligt biologisk restaffald til at blive selvforsynende, og de nye biogasanlæg er ikke afhængige af de store bidrag fra landbrugets gylle. 

Vi har et naturgasnet, medens udbygning af fjernvarmeanlæg kræver arbejdskraft, som vi ikke har for meget af. Samtidig vil udbygningen belaste miljøet. 

På længere sigt skal vores boligers energi elektrificeres. 

Ved biogasproduktion nyttiggør vi affaldsprodukter, der alligevel vil belaste miljøet med CO2. Ved biogasproduktion får man store mængder koncentreret CO2, som blandt andet bruges i fødevareindustrien. Ved udbygningen kan den større CO2-mængde bruges til fremstilling af flydende brændstoffer ved hjælp af brint fra overskudsenergi fra sol og vind.

Den store satsning, vi for øjeblikket har på vedvarende energi, bevirker, at vi i mange perioder har overskud af energi, som vi i dag regulerer ved at standse nogle af vindmøllerne. Fremover lader vi vindmøllerne snurre, så vi i en overgangsperiode har flybrændstoffer og reserveenergi til brug i solfattige og vindstille perioder. 

På længere sigt kan det flydende brændstof omdannes til plastprodukter, der kan bruges til tekstiler og bygningsmaterialer. En sådan plastproduktion er en god måde at tage CO2 ud af atmosfæren.

De her beskrevne teknikker er ikke fantasi. Brintproduktion fra vedvarende energi er ved at blive opskaleret over store dele af verdenen. Produktion af træsprit fra brint og kuldioxid er en simpel metode.

Olieindustrien forpester den offentlige debat med, at der altid vil være brug for fossile brændstoffer, hvorfor man stadig leder efter nye oliefelter. De ved godt, at vedvarende energi allerede nu er ved at udkonkurrere de fossile brændstoffer. Det er jo sigende, at når der er vedvarende energi i nettet, ja så holdes priserne i ave, hvorimod i  i perioder uden vedvarende energi – ja, så stikker elprisen helt af. 

I stedet for at udbygge fjernvarmeforsyningen kunne man bruge kræfterne på klimasikring. 

Med venlig hilsen
Jens Hardy Madsen

Vi har modtaget: Mulighed for mere samkørsel

Flemming Blønd fra Sydamagerlisten har indsendt et debatindlæg om samkørsel for pendlere. Læs mere

Vi har modtaget: Vores værdikriger

Jens Hardy Madsen har indsendt et debatsvar til Morten Dreyer. Læs mere

Vi har modtaget: Valg i folkeskolerne

Morten Dreyer fra Dansk Folkeparti i Dragør har indsendt et debatindlæg om Skolevalget samt de unges prioriteringer.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk