Vi har modtaget – borgmesterens nyhedsbrev:

Nyt fra Dragør Rådhus

Vi har haft et mildt efterår indtil videre, men nu er det sat rigtigt ind, og vi går den koldere tid i møde. 

Endnu en måned er gået siden sidste nyhedsbrev og derfor en opdatering på nogle af de sager, der rører sig i Drag-ør, hvor der hele tiden sker en masse.

Valget

Tirsdag den 1. november blev folketingsvalget afviklet. 

Der var ugen inden på Drag-ør Skole et velbesøgt vælgermøde med knap 100 deltagere og en livlig debat mellem de ti repræsenterede partier. 

I Dragør nåede vi en flot stemmeproces på 88,83. Det vidner om, at vi som borgere i Dragør tager demokratiet alvorligt og gør vores borgerpligt. Lad os huske det, når der er uro i omverdenen. 

En stor tak til alle partier og kandidater, der har kæmpet de sidste mange uger og måneder. At føre valgkamp kræver mod og er krævende.

Havnen

Konservative, Venstre, Socialdemokratiet og Sydamagerlisten har som bekendt indgået en aftale om havnens udvikling. 

Den bygger på følgende præmisser: 

Et offentligt udbud af den gamle værftsgrund til erhvervsformål. En permanent tilladelse til Café Havslapnings udeservering og giver samtidig Café Espersen muligheden for at vælge mellem at blive beliggende i det gamle billetkontor eller at bygge nyt. 

Aftalen blev godkendt i Klima, By- og Erhvervsudvalget, men er begæret til behandling i kommunalbestyrelsen af mindretallet, hvilket sker i slutningen af november måned. 

Giftfri kommune

På sidste møde i Klima-, By- og Erhvervsudvalget besluttede udvalget at søge om at blive anerkendt som giftfri kommune. 

Det er Danmarks Naturfredningsforening og landsforeningen Praktisk Økologi der står bag anerkendelsen. 

Dragør har ikke siden 1990’erne anvendt pesticider med undtagelse af bekæmpelse af den giftige og invasive art kæmpe bjørneklo. Det kan vi være stolte af i Drag-ør, og vores Vej- og Gartnerafdeling gør et stort stykke arbejde på denne front.

Turismestrategi i høring

Børne-, Fritids- og Kulturvalget besluttede på sit seneste møde en ny turismestrategi. Denne sendes i høring, når den senere på måneden er endeligt vedtaget i kommunalbestyrelsen. 

Strategien skal styrke vores indsats for turismen og sikre hvordan, vi får bedre hånd om antallet af turister, og hvordan, vi bedst viser Dragørs seværdigheder frem. 

Turismeindsatsen etableres i et tæt samarbejde med Museum Amager, som fremadrettet får ansvaret for formidlingen af vores seværdigheder. Og samtidig nedsættes et nyt turistråd, der får en meget vigtig funktion i at være rådgivende over for kommunalbestyrelsen om tiltag på turismeområdet. 

Giv gerne dit besyv med, når den senere på måneden sendes i høring. 

Statsborgerskab

To gange om året har vi overrækkelsen af nye statsborgerskabsbeviser til borgere i Dragør. I sidste uge blev der givet statsborgerskab til fire borgere. 

Det er besluttet fra folketingets side, at det er borgmesteren, der overrækker statsborgerskabsbeviset, og at der skal gives håndtryk. Det har der været debat om i medierne. 

Set fra mit perspektiv har vi en højtidelig ceremoni, der rammer alvoren i et statsborgerskabsbevis ind, og jeg bliver hver gang bevæget af at se, hvor meget det betyder for vores medborgere, når de får statsborgerskabsbeviset. 

Prisoverrækkelser

Det har også været måneden, hvor vi tildelte vores mesterskabspriser og initiativpris.

Mesterskabsprisen overrækker vi hvert år til idrætsudøvere, der har fået medalje ved OL, VM, EM, Nordiske mesterskaber, Danmarks mesterskaber eller rykker op i en ny division – alt sammen præstationer, der ligger ud over det sædvanlige – præstationer, der kræver træning, flid, engagement og omhyggelighed.

I år havde vi 26 idrætsudøvere, der havde opnået en så flot præstation som en præmie ved EM, DM, NM og oprykning i division. De var fordelt på sportsgrenene mounted games (ridning), karate, orienteringsløb og golf.

Initiativprisen gives til en initiativrig borger, virksomhed, institution eller forening i Dragør Kommune, der har ydet en særligt bemærkelsesværdig indsats for at fastholde og styrke fællesskabet i Drag-ør. Danske Bank er initiativtager og sponsor på denne pris. I år gik prisen til motionsforeningen Gazellerne, der hver søndag samler mange borgere på tværs af alder til fælles løbetur.

Dansk fjernvarmes årsmøde

I forrige uge havde jeg den store fornøjelse at holde oplæg ved Dansk Fjernvarmes landsmøde for knap 2.000 deltagere, der alle beskæftiger sig med varme og den grønne omstilling.

Dragør var inviteret med til mødet og debatten. Og jeg er glad for, at vi fik sat Dragør på landkortet og på denne måde kan være med til at påvirke beslutningstagere, producenter og interessegrupper.

Med borgmesterkæden om halsen uddeler Kenneth Gøtterup årets priser. Arkivfoto: Hans Jacob Sørensen.
Med borgmesterkæden om halsen uddeler Kenneth Gøtterup årets priser. Arkivfoto: Hans Jacob Sørensen.

Karrieremesse på skolerne

I sidste uge blev den årlige karrieremesse på skolerne afviklet med rekordhøj tilslutning fra de lokale virksomheder.

Her mødte mange af vores virksomheder op og gav en god orientering om deres virksomheder og fag. Alt sammen til inspiration for eleverne i 8.–9.-klasserne om deres fremtidige karrierevalg.

Tak til alle jer virksomheder, der bidrog. Det er vigtigt, at vi får vist alle fag frem og mulighederne i de erhvervsfaglige uddannelser.

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Borgmester

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2022 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk