Vi har modtaget – borgmesterens nyhedsbrev:

Nyt fra Dragør Rådhus

Foråret er i fuld gang. Det er endnu koldt, og vi ser med længsel frem til lidt varmere vejr. Det kommer forhåbentlig snart, så vi alle kan nyde vores dejlige områder i Drag-ør. Havnen vil summe af aktivitet med bådejere, der gør båden klar, mens de ser frem mod den nye sæson. 

I dette nyhedsbrev kan du læse lidt om de seneste sager fra rådhuset.  

Dragør Kommune er i dialog med COOP om den fremtidige anvendelse af bygningen på Neels Torv. Arkivfoto: HAS.
Dragør Kommune er i dialog med COOP om den fremtidige anvendelse af bygningen på Neels Torv. Arkivfoto: HAS.

Irma

Som jeg har skrevet om i tidligere nyhedsbrev, er vi som kommune i dialog med COOP om deres anvendelse af Irma-bygningen.

I seneste udmelding fra COOP har de oplyst, at de arbejder på en fremtidig løsning med, så der fremadrettet skal drives detailhandel i bygningen. Men grundet en række andre presserende opgaver (hos COOP) vil det først senere på året kunne meldes ud, hvilken type detailhandel der kommer.

Det havde for os alle i Dragør været rigtigt dejligt, hvis vi allerede nu kendte den eksakte plan, og det havde jeg håbet på.

Jeg hæfter mig dog ved COOP’s intention om, at der stadig skal være detailhandel, hvilket kun er godt og brugbart for vores bymidte – og det jeg har indtryk af, at vi alle ønsker. Ikke mindst det øvrige butiksliv i byen.

Her på rådhuset holder vi dialogen med COOP og håber på, at beslutningen kan træffes så hurtigt som muligt, så bygningen ikke kommer til at stå tom for længe. Det vil ikke være godt for Dragør.

Det er min opfattelse, at COOP har fokus på vores by, og der er skabt en god dialog mellem COOP og Dragør Kommune.

Kystbeskyttelsen

Lørdag den 25. februar blev der afholdt en stor temadag i Hollænderhallen om fremtidens kystsikring.

Dagen var delt op i tre individuelle møder om henholdsvis: Dragør Nordstrand, Dragør Havn og Sydstranden samt Søvang og Sydvestpynten.

Cirka 250 borgere var mødt op til denne dag, hvor de kunne høre gode oplæg fra forvaltningen, Sund & Bælt og DMI.

Næste skridt i processen er, at kommunalbestyrelsen samler op på inputs fra dagen.

Helt grundlæggende skal kommunalbestyrelsen i de kommende måneder forholde sig til, hvordan vi vil spille ind til den nedsatte statslige arbejdsgruppe.

Vil vi fortsætte det videre arbejde med vores egen plan for kystsikring svarende til en 100-årshændelse, eller skal vi hellere arbejde for, at der findes en samlet løsning for hele Amager, København og Hvidovre, som kan dække hele hovedstaden? Det er og bliver en svær beslutning – men vi er allerede godt i gang og forventer, at vi kan træffe en endelig beslutning inden sommerferien.

Jeg kan endvidere fortælle, at Dragør Kommune i maj måned vil invitere til en spændende informationsaften sammen med Danmarks Meteorologiske Institut om fremtidens klima.

Kriminalitet i Dragør

Mindst fire gange årligt deltager jeg med borgmestrene fra Tårnby, København og Frederiksberg i politikredsmøder med politidirektøren for Københavns Politi. Her drøfter vi og gennemgår kriminalitetsbilledet for den enkelte kommune, og hvad der rører sig på tværs af kommunerne.

Vi har en meget lav kriminalitetsrate i Dragør. For eksempel er antallet af indbrud faldende og nede på et lavt niveau.

De seneste måneder har budt på to voldsomme hændelser. Drabet på fortet og senere her i marts bombesprængningen ved en butik i Dragør Centret.

Det er ikke noget, vi er vant til, og vi skal aldrig acceptere det.

Jeg følger udviklingen i kriminaliteten tæt – herunder at der nu er tre rockergrupper, der har etableret sig i Tårnby Kommune. Det er bekymrende, og vi skal for en hver pris gøre alt, vi kan, for at undgå at få rockere til at etablere sig i Dragør.

Jeg er i løbende dialog med Tårnby Kommune om deres situation og med Københavns Politi.

Lovgivningen for at få fjernet rockere er kompliceret, men vi gør alt, vi kan for at holde dem væk fra Dragør. Skal det ulykkelige ske, at de får etableret sig i Dragør, må vi tage kampen op. Jeg og resten af kommunal-bestyrelsen vil gå forrest i denne kamp.

KL-topmødet

I sidste uge blev der afholdt topmøde i Kommunernes Landsforening (KL) i Ålborg.

Det er det årlige repræsentantskabsmøde for kommunerne, og vi var en mindre delegation på fire politikere af sted.

Hovedoverskrifterne var kommunernes økonomiske fremtid.

Blandt de mange oplæg var hovedbudskabet, at kommunalpolitikerne skal have mod til at træffe beslutninger om prioriteringer, at tage dialogen med borgerne om de kommunale kerneopgaver samt sætte en ny retning.

Der bliver ikke råd til samme service og velfærd fremover.

I Dragør ser det ud til, at vores strammere budgetstyring virker. Vi fik grebet ind i tide i 2022 og fik bremset et forventet merforbrug til et forventet Regnskab 2022 med et mindreforbrug.

Samtidig har hele kommunalbestyrelsen vedtaget ændringer i måden, udvalgene skal arbejde på, så vi fremadrettet får flere budget- og prioriteringsdrøftelser i udvalgene.

Budget 2024–2027 kommer til at fylde meget i hele foråret og efteråret.

Jeg vil opdatere jer løbende, når vi kender vilkår i deltaljerne. Og selvom det er en svær dialog og samtale, vi skal have med hinanden, er den nødvendig.

Ej heller i Dragør kommer vi uden om svære prioriteringer.

Værftet

Da bådeværftet blev bygget for nogle år siden, fik de allerede dengang en accept af, at de på sigt kan bygge tre haller.

De valgte at starte med to haller. Og nu har de søgt om at bygge den tredje og sidste hal.

Det var en enig kommunalbestyrelse, der har givet tilladelse tidligere. Personligt er jeg glad for, at vi kan fastholde vores virksomheder i Dragør, og at virksomheden har vækst, mange ansatte og lærlinge.

Der er i Dragør delte meninger om hallerne, så vil jeg gerne opfordre til, at vi i den offentlige debat husker på, at ved kritik skal skytset rettes mod kommunalbestyrelsen og ikke mod ejerne af virksomheden.

Ældre Sagen

I en anden boldgade har kommunalbestyrelsen nu godkendt en samarbejds-aftale mellem Ældre Sagen og Dragør Kommune.

Aftale er kommet i stand, da jeg i foråret 2022 holdt et møde med administrerende direktør i Ældre Sagen, Bjarne Hastrup. Oven på dette møde så vi begge mulighederne for at indgå en samarbejdsaftale om, at Ældre Sagen, med deres viden og faglige ressourcer, er med til at påvirke vores udvikling af ældreområdet fremadrettet. Og det har en enig kommunalbestyrelse bakket op om.

Vi starter med at sætte fokus på blandt andet livet som ældre, når man flytter på plejehjem.

Jeg er utrolig glad og stolt over, at vi har fået lavet dette samarbejde. Det er vigtigt, at vi i Dragør inviterer faglige eksperter og interesseorganisationer med ind i vores arbejde, og at vi har et åbent sind over for omverdenen.

På torsdag den 23. marts underskriver jeg og vores formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget aftalen med Ældre Sagen.

I det kommende år vil I høre mere om dette fantastiske samarbejde.

Kommende sager

På det kommende kommunalbestyrelsesmøde, den 30. marts, skal vi blandt andet behandle vores borgerrådgivers første beretning.

Det endelige brugerråd for havnen skal godkendes, så de inden sæsonen kan trække i arbejdstøjet sammen med vores nye havnefoged.

Det videre arbejde for at øge den offentlige åbningstid i svømmehallen besluttes.

Vi skal træffe de endelige beslutninger om, hvordan vores offentlige arealer fremadrettet skal plejes og passes.

Mere om alt dette i næste nyhedsbrev ...

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Borgmester

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk