Vi har modtaget – borgmesterens nyhedsbrev:

Nyt fra Dragør Rådhus

Efteråret er vi trådt ind i, og det er også tiden med særlige traditioner i Dragør såsom høstgudstjeneste, efterår på museet og halloween, som vi – på vej ind i den mørke tid – kan glæde os til. 

I dette nyhedsbrev kan du læse lidt om, hvad der er sket i kommunen siden mit sidste nyhedsbrev for en måned siden.

Budget

I torsdags på kommunalbestyrelsens møde vedtog vi budgettet for 2024–2027. Der har i de foregående udgaver af lokalaviserne været skrevet om indholdet i budgettet. Så det vil jeg ikke gennemgå her i detaljer. 

Jeg er glad for, at der er et bredt flertal bag budgettet, hvor alle fire landspolitiske partier – Konservative, Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne står bag budgettet, og at der nu er sat en retning for de næste to år.

Jeg er på ingen måder tilfreds med den udvikling, vi desværre ser i nogle kommuner. Et mindre antal kommuner, herunder vores nabokommuner, Tårnby og Frederiksberg, har valgt at sætte skatten op i 2024. Det til trods for, at der er et regelsæt om, at sætter man skatten op, uden andre kommuner sætter den ned, så tildeles alle kommuner en bod. 

For Dragørs vedkommende bliver der tale om, at vi skal betale cirka 420.000 kr. i 2024 stigende til cirka 1,8 mio. kr./år i 2028 i straf for, at andre kommuner sætter skatten op. Det er på alle måder utilfredsstillende og usolidarisk af de kommuner, der ikke ønsker at tilpasse deres økonomi. 

Redning af busser

Tidligere på året var vi i kommunalbestyrelsen nødt til at ændre busbetjeningen om aftenen på linje 35. Det skyldtes en markant stigning i udgifterne til busdrift hos Movia. I budgetforhandlingerne for 2024 er det lykkes at finde midler til at ændre denne beslutning, og det er rigtig dejligt, at vi kan fortsætte busbetjeningen som hidtil, altså uden ændringer og med halvtimes drift efter kl. 19.

Også linje 250S var truet af reduceret busdrift fra Region Hovedstaden. Men Regionsrådet har fundet midler til at fortsætte uændret med linje 250S i hele 2024. Det betyder også, at der en risiko for, at bussen kommer i spil igen til næste års budgetforhandlinger i Region Hovedstaden. Her gør vi som kommune regionen opmærksom på, at det er helt afgørende, at linje 250S bevares – også i de kommende år. Særligt da Dragør ikke som andre kommuner er betjent med metro, tog eller letbane.

Fjernvarmen

Bestyrelsen i Dragør Fjernvarme er trådt sammen og fortsætter arbejdet med at gøre fjernvarme i Dragør til virkelighed. 

En opfordring fra min side er, at du husker at gå ind på www.taarnbyforsyning.dk og giver din interesse til kende. Tårnby Forsyning må desværre ikke af egen drift kontakte borgere med information; det må først ske efter tilkendegivelse af inter-esse i at vide mere. 

Kenneth Gøtterup uddeler medaljer ved flagdagen.
Kenneth Gøtterup uddeler medaljer ved flagdagen.

Flagdagen

Den 5. september 2023 var den årlige nationale dag for hædring af Danmarks udsendte. På Dragør Rådhus var der et stemningsfyldt arrangement med over 50 deltagere. Meget rørende og bevægende oplæg fra to udsendte soldater om vilkår som soldat, drivkraften for en soldat og de personlige erfaringer.

Aftenen blev fulgt op af uddeling af medaljer til de udsendtes børn, smuk musik fra musikskolen og kransenedlæggelse foran rådhuset. Jeg håber, at vi kan få flere og flere til at deltage i dette arrangement, så vi sammen kan hædre vores udsendte, mindes og stå sammen om de udfordringer, der er i verden og krigen i Ukraine. 

Så når du om lidt ser på kalenderen for 2024, så sæt et kryds ved den 5. september og overvej, om det kunne være noget for dig at bakke op om.

Gymnasiesagen

Du har nok tidligere læst om de helt urimelige vilkår, unge i Dragør har. Kun 57% af alle unge får deres førsteprioritetsønske opfyldt, hvorimod det er 93% på landsplan. 

Jeg har fået et svar på min tidligere henvendelse til ministeren. Han anerkender problemet, men henviser også til, at vores erfaringer tages med, når de skal evaluere dette års optag. 

Det tror jeg ikke, at der kommer til at ske ret meget ved. En revision af fordelingskriterierne har lange udsigter, og det kan vi ikke vente på i Dragør. Jeg har derfor fået foretræde for ministeren i slutningen af oktober måned for at få et personligt møde om denne sag. Vi må og skal følge denne sag helt til dørs.

Alvorlig trussel 

Onsdag den 20. september 2023 modtog Store Magleby Skole en e-mail-trussel fra en person, der oplyste, at han ville begå drab på skolens børn. En meget alvorlig sag, der med det samme blev anmeldt til politiet, der i løbet af få minutter ankom til skolen og bevogtede denne, indtil der var overblik over situationen. 

Der var tale om en trusselsmail, der var blevet sendt til flere skoler landet over. Allerede efter få timer var der anholdelse i sagen. Det er gudskelov ikke en opgave, vi er vant til at håndtere. Men kommunens kriseplan på dette område virkede. Politiet agerede hurtigt, og skolens ledelse og personale håndterede situationen meget professionelt, så alle børn og medarbejdere kunne være trygge og rolige i situationen. 

Vi benytter også situationen til at få evalueret grundigt på dagen og se, om der er steder, hvor vi skal justere i kommunens kriseplan. 

Landsmøde i Cykling uden alder

Ret til vind i håret var et begreb, vi lærte at kende for ti år siden. Her opstod Cykling uden alder, hvor frivillige cykler i en rickshaw med ældre fra plejehjemmet. 

Bevægelsen er blevet landsdækkende, og den 23. september 2023 holdt landsforeningen årsmøde. Her var Dragør repræsenteret med de frivillige, og jeg fik lejligheden til at deltage i en paneldebat om kommunernes mulighed for at understøtte det frivillige arbejde og om vigtigheden af dette for ældres livskvalitet, når man bor på plejehjem.

Historieløbet gentaget

For 12. gang afviklede Dragørs skoler, Museum Amager og UngDragør historieløbet i Dragør. Jeg fik lejlighed til at følge det en dag. Jeg synes, det er en fantastisk måde at fortælle historien på. I år handlede det om jødernes flugt til Sverige. 

Børn og unge levede sig fuldt ind i rollen som borger på flugt fra den tyske besættelsesmagt. Lærere og frivillige agerede enten tyske soldater eller borgere i byen, der ville hjælpe. En dag fyldt med engagement om et alvorligt emne, vi aldrig må glemme. 

Og når du i dag – onsdag den 4. oktober – læser Dragør Nyt, så husk, at der i eftermiddag og aften fra kl. 16–19 er markering af 80-årsdagen for jødernes flugt til Sverige fra Dragør ... Mød op på havnen og lad os være fælles om at huske historien, så den ikke glemmes for fremtiden.

Sports- og Kulturprisen

I fredags blev Sports- og Kulturprisen uddelt. I år blev den tildelt Poul Himmelstrup for hans utrættelige arbejde med at formidle Dragørs særlige historie om den gamle by og lodsernes historie – et arbejde, der har ført til anerkendelse af Dragør, tildeling af fondsmidler og en uerstattelig viden om byen. 

Samtidig fik vi hædret de mange medaljedeltagere, der har opnået medaljer i DM, NM, EM og VM eller ved oprykning i division. Knap 40 borgere fra Dragør har vundet medalje. 

Samme dag blev handicapprisen overrakt til Jeanette Barth for hendes arbejde for vilkår for borgere med handicap. 

Stort til lykke til jer alle! 

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Borgmester

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk