Vi har modtaget – borgmesterens nyhedsbrev:

Nyt fra Dragør Rådhus

Sensommeren er i fuld gang, men udeliv og arrangementer rundt om i byen samler os stadig på tværs af aldre. 

Der er kun gået tre uger siden sidste nyhedsbrev, men den nye politiske sæson er i fuld gang – budgetforhandlingerne nærmer sig, og der er flere nye tiltag.

Gallataffel for H. K. H. Prins Christian

I anledningen af H. K. H Prins Christians 18-års-fødselsdag afholdes et gallataffel. 

Gallataflet er en stor fest med festlig påklædning, middag og dans, hvor Hendes Majestæt Dronningen er vært. Med festlig påklædning menes i dette tilfælde enten smoking, jakkesæt, lang kjole eller folkedragt.

De inviterede til gallataflet vil i høj grad afspejle Prins Christians egen generation og landets mangfoldighed. Kongehuset ønsker blandt andet at invitere 200 unge mennesker fra hele rigsfællesskabet. Fra Dragør kan to unge, der er fyldt 18 år eller fylder 18 år senest den 14. oktober søge om at deltage. 

Alle unge har fået en personlig henvendelse i deres e-Boks om, hvordan man søger om muligheden for at deltage.

Det er en stor oplevelse, de to udvalgte unge vil få, og jeg er glad for, at Hendes Majestæt Dronningen inviterer unge fra alle kommuner til at fejre denne særlige dag. 

Flere tiltag på skolerne

På kommunalbestyrelsens møde i sidste uge blev der frigivet midler til skolerne. Dels en bevilling til renovering af klasselokaler på Dragør Skole og dels en bevilling til styrkelse af udearealer på Store Magleby Skole. Begge var beslutninger fra sidste valgperiode, der udmøntes nu og kommer Dragørs børn til gode.

Samtidig kunne vi i forrige uge fejre Nordstrandskolens 50-års-jubilæum. Dagen for fejringen var flot arrangeret af lærere og pædagoger med deltagelse af alle skolens elever, forældre og tidligere elever. 

Tak for dette flotte arrangement, hvor jeg kun mødte glade og stolte elever. 

De kommende skole-distrikter til skoleåret 2024 er nu lagt fast, og jeg er glad for, at vi igen i år – på grund af fleksible skole-distrikter – kan fordele eleverne, så der er 23 elever i klasserne. 

Nok en julekalender

Tilbage i 2013 blev julekalenderen »Tidsrejsen« optaget i Dragør. 

Det var en stor succes, som også førte meget godt med sig – blandt andet vores fantastiske julemarked og Levende Låger. 

Det er derfor med stor glæde, at vi har indgået en aftale med DR om, at de optager »Tidsrejsen 2« i Dragør. Det sker fra efteråret 2023 og ind i vinteren 2024. »Tidsrejsen 2« vil blive vist i december 2024. 

Dragør Kommune og DR har indgået et tæt samarbejde, og DR forventes i perioden at have fast base i det gamle rådhus på Stationsvej. 

Tag godt imod DR ved deres optagelser. 

Sommerfest 

I sidste uge holdt Omsorgscenteret Enggården deres årlige sommerfest. Den var i år delt over to dage. Sommerfesten går også under betegnelsen grisefest, fordi der blandt andet serveres helstegt pattegris. Jeg havde fornøjelsen af at deltage den ene dag, og da temaet var grisefest, var man næsten hensat til de glade tider i Spanien. For der var smil, latter, sang, dans og glæde hos alle, der deltog. Med en god hjælp fra Uffe Thiel og søn – der spillede musik – fik flere også fundet danseskoene frem til en svingom. 

Det var en fantastisk eftermiddag og aften, hvor hverdagen for en stund var glemt.

Rummelighed & hensyn

På dagen for Copenhagen Pride Parade hejste vi »prideflaget« for første gang på kommunens officielle flagsteder. 

Det var en markering af »prideugen« og et vigtigt signal at sende som kommunal virksomhed. Vi er en kommune, der har plads til alle, og hvor rummelighed og hensyn til hinanden vægtes højest. 

Socialdemokratiet havde tidligere på året stillet forslag om, at vi skulle markere denne dag, og en enig kommunalbestyrelse bakkede op om forslaget. 

Budget 2024

Trods mørke skyer over Dragør og landets øvrige kommuner blev vi reddet på målstregen. 

Vinteren og foråret bød på meget dystre udmeldinger fra Kommunernes Landsforening og regeringen – og vores egen forvaltnings bud var, at Dragør skulle forvente at finde besparelser i omegnen af 20 mio. kr. 

Det sidste bud var som sådan rigtigt, da udgifterne i forhold til kommunens serviceniveau generelt er steget med 20 mio. kr. – hvorfor området måtte reduceres med 20 mio. kr. Men helt uforudset har statens beregninger på skat, udligning og tilskud vist, at Dragør i det kommende år får 40 mio. kr. mere i indtægt. 

Disse nye beregninger har den meget positive konsekvens, at Dragør Kommune ikke skal ud og foretage væsentlige reduktioner i det serviceniveau, vi har nu, og skal derfor ikke ud i store, tvungne besparelsesrunder for det kommende budget. Vi skal naturligvis overholde vores økonomiske politik – inkl. service- og anlægsramme samt krav til driftsoverskud. 

Det giver os en politisk ro til at vurdere kommunens fremtidige drift og organisering, der kan sikre de bedste vilkår til at imødekomme fremtidens krav. 

Når jeg mødes med borgmesterkolleger fra andre dele af landet, kan jeg konstatere, at de fleste kommuner er meget udfordrede på økonomien. Og vores øgede indtægter i 2024 er dejlige og fantastiske. 

Vi skal udvise forsigtighed og tilbageholdenhed, for med de vilkår kommunerne har i disse år, kan det hurtigt vende. Derfor skal vi fortsætte den meget vigtige kurs, vi har lagt, med en tæt og intens budgetopfølgning, en klar forventning til ledelsen om at overholde budgetter og arbejde målrettet med handleplaner for genopretning, hvis budgetterne skrider. 

Fredag den 8. september starter budgetforhandlingerne mellem partierne, og jeg forventer et konstruktivt og frugtbart forhandlingsklima. 

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Borgmester

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk