Vi har modtaget – borgmesterens nyhedsbrev:

Tilbage fra sommerferie

Sommerferien er så småt ved at være ovre, og hverdagen er for mange begyndt. 

August er altid noget særligt. Der ses tilbage på den ferie, der har været holdt. Vi nyder stadig sommeren og ser ind i sensommeren. Det er også den måned, hvor der er havnefest og mange andre arrangementer i byen. Og særligt er det, at det er måneden, hvor spændte og forventningsfulde børn skal starte i folkeskolen.  

Når vi ser tilbage til juli måned, har der på havnen været Öresundsmarkedet og kunstudstillinger. Byen har været fyldt med turister. 

I kommunalbestyrelsen tager vi hul på anden halvdel af 2023, der byder på et travlt efterår med bl.a. budgetforhandlinger. I dette nyhedsbrev kan du læse lidt om, hvad der er sket i juli måned.   

Kvindelandsholdet på besøg

I starten af juli måned rejste kvindelandsholdet til VM i fodbold. 

Samme dag som de skulle flyve den lange tur til Australien, havde de behov for en sidste træning. Og den fandt sted på Dragør Boldklubs baner, hvor de trænede et par timer. 

Jeg fik fornøjelsen at byde dem velkommen og ønske dem alt held og lykke til VM. 

Det er dejligt, at vi har så gode baner i Dragør, at landsholdet ser det som en fordel at komme forbi Dragør og træne. 

Tak til Dragør Boldklub for jeres engagement og til vores faste banemand i Vej- og Gartnerafdelingen, der plejer og passer vores baner, så de står så flot. 

I forlængelse af besøget har jeg været i dialog med DBU’s ledelse og opfordret dem til, at hvis landsholdet fremadrettet ønsker træning tæt på lufthavnen, så er vi åbne for afsøge mulighederne for at hjælpe med træningsfaciliteter i Drag-ør.

Masser af aktivitet på Amagermuseet

Udover de mange aktiviteter, der har været rundt om i Dragør over sommeren, har det summet af liv på Amagermuseet. 

Det er dejligt at se det levendegjorte museum, bl.a. med den traditionelle sommeraktivitet »Amagerbonde for en dag«. Her har børn og voksne, der sommeren igennem lagde vejen forbi museet, på egen krop kunnet opleve, hvordan det var at leve på landet i Danmark i gamle dage – og masser af smil og glæde i børns ansigter er kommet frem.

Museum Amager, der i år har overtaget ansvaret for formidling af Dragørs historie og herligheder til turister, har haft travlt i år. 

Som noget nyt har museet ansat unge skolelever og studerende som turistværter. Det har betydet, at lokale unge som fritidsjob har fået ansvaret for at formidle Dragørs historie sammen med museets ansatte og frivillige. 

Det er et spændende initiativ, museet har taget, og en god måde at få næste generation til at formilde Dragørs historie og tage ansvar for dette. 

Jeg har fået mange positive tilbagemeldinger på, at unge deltager i dette arbejde – og tak for jeres lyst til at være med.

Gymnasievalg

Det er ganske alvorligt med dette års fordeling af gymnasieelever. 

På grund af de regler, der er gældende for fordeling af elever, har det i år vist sig, at der er store udfordringer med, at Dragørs unge ikke får opfyldt deres første prioritetsønske. 

Det er meget vanskeligt for Dragørs unge at få en plads på Tårnby Gymnasium, selvom det er det gymnasie, der ligger nærmest. Derfor har jeg over sommeren bedt om aktindsigt i de faktiske tal, og det er skræmmende læsning. Ud af 45 unge der søgte Tårnby Gymnasium har kun 21 fået opfyldt deres ønske. For alle unge i Dragør er det kun 57% der får opfyldt deres første-prioritetsønske for uddannelse – selvom landsgennemsnittet er 94%.

For alle de unge, der ikke får opfyldt deres første-prioritetsønske til uddannelse, er det kun ca. 50%, der får opfyldt andet-, tredje- eller fjerde-prioritetsønske. Den anden halvdel får slet ikke opfyldt nogle af deres ønsker. 

Det skal understreges, at det ikke skyldes Tårnby Gymnasium, men de regler som det centrale elevfordelingsudvalg i Region Hovedstaden er nødt til at følge.

Jeg har derfor rettet henvendelse til uddannelsesministeren, Mattias Tesfay, og regionsrådsformanden, Lars Gaardhøj, for at finde løsninger. 

Vi kommer til at følge sagen tæt og presse på for, at der findes løsninger, så Dragørs unge fremadrettet får samme vilkår som unge i resten af landet. 

Budget 2024

I august måned bliver kommunalbestyrelsen præsenteret for rammerne for det kommende budget for 2024. 

Hele vinteren var der mørke skyer over det kommunale landskab, hvor kommunerne efter hinanden genåbnede deres budgetter. 

Samtidig blev der indgået en meget stram økonomi-aftale mellem Kommunernes Landsforening og regeringen, og kommunerne blev varslet, at der kan være behov for at nedjustere servicen for at leve op til budgetterne. 

Der er ingen tvivl om, at der er steder, hvor vi i kommunerne kunne have ønsket os en bedre aftale med staten, men jeg er fortrøstningsfuld. Det ændrer ikke på, at vi skal holde fast i den stramme styring. 

Jeg håber, at vi med det sidste års styring af budgetterne og den lave ledighed kan modvirke de værste konsekvenser af de tidligere så mørke skyer og komme godt gennem budgetforhandlingerne uden for store besparelser. 

Alt det er vi klogere på i løbet af måneden, og jeg vil opdatere løbende om situationen. 

Torsdag den 10. august får vi budgettal for 2024. Lørdag den 30. august holder kommunalbestyrelsen budgetseminar, og budgetforhandlingerne starter fredag den 8. september.

En fortsættelse af sommer, øl og kærlighed

Inden sommeren opfordrede jeg alle jer unge til at passe på vores by, når I samles rundt om i byen. 

Det er generelt gået godt hen over sommeren, og I skal have tak for at tage opfordringen til jer. 

Dog har der ifølge sociale medier været udfordringer den sidste uge af skolesommerferien, hvor mange unge har samles på Store Magleby Skole, og der er desværre ødelagt forskellige ting. 

Husk at tage fat i dine venner, og mind hinanden om at passe på vores by. 

Jeg håber, at I, som forældre, vil bakke jeres børn og unge op i at sige fra og følge op på, hvad de unge laver, når de mødes – og være med til sammen med de unge at forebygge en uheldig og ødelæggende adfærd. 

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Borgmester

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk