Vi har modtaget:

Dragør i udvikling 

Konservative arbejder for mere erhverv

Et af de tilbagevendende emner ved vores, Konservatives, gruppemøder er økonomi. 

Når man sidder i en kommunalbestyrelse, handler rigtig meget om, hvordan man bruger pengene fra skatteindtægter m.m. på en fornuftig facon. 

Rigtig meget er allerede lagt fast med krav fra Staten, så der er stramme tøjler, når man for eksempel lægger budget. 

Men det er meget afgørende også at tale om, hvordan vi som kommune kan øge vores indtægter til glæde for borgerne, og i den sammenhæng er erhvervsudvikling naturligvis centralt. Jo flere arbejdspladser, vi har i kommunen, des flere erhvervsindtægter og lokale beskæftigelsesmuligheder. 

Derfor var det ekstra spændende at gå til møde i Klima-, By- og Erhvervsudvalget i sidste uge, hvor vi tog stilling til fremtiden for arealet mellem A. P. Møllers Allé og lufthavnen. 

Og fra konservativ side er vi ikke i tvivl. Selv om det kræver investeringer for kommunen at klargøre området med veje og kloakker, hvis det skal ændres til et nyt erhvervsområde, så ønsker vi at få ændret kommuneplanen, så der kan arbejdes videre med planerne. 

Arealerne er privatejede, og der pågår nu en god dialog med ejerne om udvikling af området, som alle er positivt stemt over for. Nogle har mere konkrete tanker end andre, men fælles for samtalerne er, at alle kan se en idé i at erhvervsudvikle området. 

Med beliggenhed op ad lufthavnen giver støjzonereglerne nogle begrænsninger i forhold til, hvilke typer af virksomheder, der vil kunne rykke ind. Men for eksempel et lagerhotel, et transportfirma eller en håndværker vil kunne arbejde på det nye område – og allerede nu vil vi gerne opfordre lokale erhvervsdrivende til at overveje muligheden for at skabe noget nyt i området eller til at rykke allerede eksisterende aktivitet i en anden kommune hjem til Dragør. 

Så fra konservativ side sagde vi klart ja til at gå videre med planerne og ser frem til den videre proces, hvor vi politisk får sat rammerne for, hvad vi ønsker, og hvad vi ikke ønsker. 

Vi kommer til at tale om alt fra vejnet til byggehøjde, og vi ser frem til om en årrække forhåbentlig at kunne besøge et levende erhvervsområde – også i det hjørne af kommunen. 

Med venlig hilsen
Mia Tang og Martin Wood Pedersen
Konservative medlemmer af Klima-, By- og Erhvervsudvalget

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk