Vi har modtaget:

Dragør Skatepark

– etableres på havnen i foråret 2024

Det er langt fra alle, der synes, det er en god idé, at politikerne vil opføre projektet »Dragør Skatepark« ved siden af lystsejlere, fiskeskure og beboere i den gamle by. 

Skateparken skal opføres på Færgevej ved Dragør Havn. Foto: Kenneth Olsen.
Skateparken skal opføres på Færgevej ved Dragør Havn. Foto: Kenneth Olsen.

Ny aktivitetspark 

I 2021 blev kommunen via de indledende høringssvar gjort bekendt med, at den 645 m² store skatepark (tidligere 750 m²) blandt andet møder modstand fra Beboerforeningen for Dragør Gamle By og Danmarks Naturfredningsforening. Den kommunale grund er delvist fredet og ligger i kystnærhedszonen.

Dragør Skatepark er Dragør Kommunes syvende aktivitetsparkprojekt siden 2018, og den vil i sagens natur medføre spektakel og andre gener for fastboende naboer såvel som overnattende lystsejlere. Det kan man ikke komme udenom, uanset hvad man mener om projektet.

Projektgruppen bag aktivitetsparken planlægger nu at påbegynde byggeriet i marts 2024, hvilket er blevet bekendtgjort over for kommunens byplanlægger.

Det vil tage cirka tolv uger at opføre betonanlægget, som koster 1.375.000 kr. (tidligere 1.300.000 kr.).

Bekostelige projekter

Sideløbende med, at der skæres i kernevelfærden og spares intensivt på de små og de grå, så har Dragør Kommune efterslæb på anlægsområdet. Sidstnævnte indbefatter blandt andet manglende vedligeholdelse af kommunale bygninger, ejendomme, institutioner, skoler, parkeringspladser, fortove, stier og veje.

Desuagtet har borgmesteren, direktionen og administrationen på Dragør Rådhus valgt at prioritere et enormt kommunalt ressourceforbrug på aktivitetsparker, da det øjensynlig er vigtigt at have en lind strøm af politiske prestigeprojekter kørende i forvaltningskarrusellen for enhver pris.

De fleste borgere husker meget vel aktivitetsparkprojekterne: »Copenhagen White Water Park« (lukket i 2019), »Hollænderparken« (lukket i 2020), »Danmarks største Outdoorcenter« (lukket i 2021), »Aktivitetspark og boligkvarter i Bydelsparken« (lukket i 2022), »Afgangshallen inklusive fem aktivitetsstationer« (amputeret i 2022 – omdøbt til »Dragør Outdoor Fitness«) og »Sydstrandsprojektet« (lukket i 2023).

Dragør Skatepark er som tidligere nævnt Dragør Kommunes syvende aktivitetsparkprojekt siden 2018, og det er måske på tide, at kommunalbestyrelsen vurderer, om det er en god idé at stoppe, mens legen er dårlig. 

De »kedelige pligtopgaver« kalder, og nej, de er ikke lige så spændende som prestigeprojekterne, men det er nu en gang de opgaver, som kommunalbestyrelsens medlemmer primært er blevet folkevalgt til at varetage.

Kommunens ansvar

Initiativtagerne til Dragør Skatepark ønsker udelukkende en placering på havnen, og de vil efter eget udsagn finansiere projektet med private midler såsom sponsorater, virksomhedsdonationer og fondsstøtte. 

»Gratis« er som bekendt noget et flertal i kommunalbestyrelsen ynder at høre, og hermed kan Dragør Kommune fortsætte fortællingen om de »gratis« projekter, der ikke eksisterer i den virkelige verden. 

Projektgruppen bag Dragør Skatepark har nu pludselig bedt Dragør Kommune om 200.000 kr. til skateparken, hvilket jo overhovedet ikke stemmer overens med beskrivelsen af det hidtil påståede »gratis« projekt.

Anlægget skal placeres på Dragør Kommunes delvist fredede jord, og det er kommunens ansvar at vedligeholde skateparken efter tilblivelsen. 

Realiteterne er altså, at initiativtagerne overdrager Dragør Skatepark og hele ansvaret til Dragør Kommune i samme moment, som skateparken er færdigbygget. Der er ikke meget, som er omkostningsfrit i denne sag, heller ikke administrationens årelange og ressourcekrævende sagsbehandling. 

Byggesagsbehandling

Projektet er indtil videre blevet behandlet af Dragør Kommunes administration og politikere i over to år, men man har stadigvæk ikke konsekvensberegnet på noget så elementært som følgevirkningerne og støjudsendingen fra det projekterede aktivitetsanlæg.

De basale forhold bør vel være på plads, inden projektmagerne ivrigt fastsætter en dato for byggeriets påbegyndelse.

Måske er det en god idé, at Dragør Kommune først og fremmest beskæftiger sig med lovpligtig VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), støjvurdering, finansiering, teknisk gennemgang af projektet, høringsmateriale, høring, lokalplanproces, vedligeholdelsesplan osv. 

Vinteren slutter officielt den 20. marts 2024, så administrationen og politikerne har rygende travlt, hvis Dragør Skatepark skal etableres i midten af marts og tolv uger frem.

Det bliver meget interessant at følge processen frem til foråret.

Med venlig hilsen
Kenneth Olsen
Borger i Dragør Kommune

Dyrere og mere besværligt at hjælpe bøjlebørn

Nedbringelsen af ventelisterne for børn, der har brug for en tandbøjle, har vist sig at koste flere penge for...

Forpagtning af Hollænderhallens café er sendt i udbud. Arkivfoto: Thomas Mose.

Stort cafeteria kommer sandsynligvis tilbage til Hollænderhallen

Stort cafeteria kommer sandsynligvis tilbage til Hollænderhallen Ny forpagter af Hollænderhallen kan få lov til at genetablere cafeteria i...

Økonomistyring samles ­omkring ­borgmesteren

En ny medarbejder i borgmestersekretariatet og flytning af to andre skal sikre bedre styring af kommunens økonomi og projekter....

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk