Vi har modtaget:

Fjernvarme 

Status på planlægning i Tårnby og Dragør

Tårnby og Dragør Kommune er i fuld gang med planlægningen af fjernvarme. Derfor bringer vi her en fælles, kort opdatering med status på sagen.

Fjernvarmeselskab 

Tårnby Kommune har allerede et fjernvarmeselskab – Tårnby Forsyning, da Tårnby allerede har fjernvarme i kommunen. 

Dragør Kommune skal have stiftet og etableret et fjernvarmeselskab – Dragør Fjernvarmeselskab. Dette har kommunerne de sidste par måneder arbejdet sammen om, og når selskabet er blevet dannet, vil det blive en afdeling i Tårnby Forsyning. Bestyrelsen kommer til at bestå af fem medlemmer fra Tårnbys kommunalbestyrelse og af tre medlemmer fra Dragørs. Tårnby vil have formandsposten, og Dragør Kommune vil have næstformandsposten. Selvom det er et Dragør-selskab, er gældende regler for, at vi kan handle varme med hinanden, at Tårnby skal have størstedelen af bestyrelsesposterne.

Der er nedsat en politisk styregruppe med repræsentanter fra begge kommunalbestyrelser. Styregruppen er i gang med at forberede arbejdet, ligesom vores dygtige forvaltninger og Tårnby Forsyning arbejder tæt sammen. 

Dragør Fjernvarmeselskab forventes at blive stiftet i juni 2023. 

Etablering af fjernvarmerør

Aktuelt arbejder vi også med at projektere det konkrete gravearbejde og de forskellige delprojekter, der ligger til grund for den samlede tidsplan. 

Aktuelt forventer vi at gå i udbud af opgaven med at grave rør ned i efteråret 2023. 

Borgmestrene Allan S. Andersen (tv.) og Kenneth Gøtterup fra de to nabokommuner Tårnby og Dragør samarbejder p.t. om etablering af et udvidet fjernvarmenet. Arkivfoto.
Borgmestrene Allan S. Andersen (tv.) og Kenneth Gøtterup fra de to nabokommuner Tårnby og Dragør samarbejder p.t. om etablering af et udvidet fjernvarmenet. Arkivfoto.

Hvis der er entreprenører, der byder på opgaven – og det forventer vi, at der er – regner vi stadig med, at de første borgere kan have fjernvarme i 2024.

Fjernvarmeforsyning

Mange spørger, hvor fjernvarmen kommer fra, og hvordan den laves.

Som svar på dette kan vi fortælle, at fjernvarmen til både Tårnby og Drag-ør vil blive leveret af Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR), som i forvejen leverer fjernvarme til Tårnby Kommune.

Fjernvarmen produceres blandt andet på Amagerværket, men CTR har også forskellige andre løsninger i spil over tid, for eksempel indvinding af havvand og geotermi – og der vil også i fremtiden være fokus på klimavenlig varme.

Med venlig hilsen
Allan Andersen, borgmester i Tårnby Kommune,
og Kenneth Gøtterup, borgmester i Dragør Kommune

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget – svar til Søren Jacobsen: Fjernvarme

Borgmester Kenneth Gøtterup har indsendt et debatsvar til Søren Jacobsen angående spørgsmålet om fjernvarmeudrulningen. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk