Vi har modtaget:

Forbrugerne skal have gevinsten ved elektrificering

Der har med rette været fokus på vindere og tabere i energikrisen – og særligt de overnormale profitter hos energiselskaber og mellemhandlere har været i fokus. Også elnet-selskaberne, som sender strømmen rundt til forbrugerne, er blevet kritiseret for at sætte tarifferne op.

Jeg vil komme med et forslag til en ny kontrakt, hvor vi alle sammen vinder med elektrificeringen af samfundet.

Men først er det vigtigt at slå fast, hvor dyrt og ineffektivt vores nuværende fossile system egentlig er. 

Alene luftforureningen i Danmark koster 95 mia. kr. om året, ifølge det nye, grønne BNP. Det lægger et enormt pres på sundhedsvæsenet og giver et kortere og ringere liv for rigtigt mange danskere.

Forbrændingsmotoren spilder omkring 75% af energien til varme, når den skal skabe fremdrift til en bil. Og så udleder den både luftforurening og CO2. Systemet er dermed både ekstremt ineffektivt og ødelæggende for sundhed og klima.

Og hvorfor er det så vigtigt at fremhæve her? Fordi elektrificering generelt er langt mere energieffektivt og ikke udleder luftforurening samt CO2. Derfor er der som udgangspunkt en enorm sundhedsgevinst og økonomisk besparelse til samfundet, hvis vi elektrificerer.

Vi skal derfor ikke lade os indfange af den akutte energikrises nulsumsspil, hvor nogle vinder, og mange taber. Vi skal holde fast i, at vi alle sammen vinder, hvis vi foretager en hastig elektrificering af samfundet. Og så skal vi beslutte en retfærdig fordeling af gevinsten mellem os.

Mit forslag er, at vores folkevalgte giver os rammerne til en hastig elektrificering af samfundet med en udbygning af elnettet (og opsætning af meget mere vedvarende energi). 

I dag er det i vidt omfang statslig underinvestering i transmissionsnettet og en neoliberal detailstyring af forbrugernes elnetselskaber, der bremser elektrificeringen af samfundet. Det skal der gøres op med.

Til gengæld for at kontrollen med elnetselskaberne løsnes, så foreslår jeg, at elnetselskaberne garanterer, at tariffen per kWh sænkes, således at det bliver billigere at bruge el per energienhed. Så længe prisen per kWh falder, så mener jeg, at staten roligt kan løsne op for kontrol og styring.

Men hvordan er det overhovedet muligt, at prisen for at transportere el kan sættes ned, når der skal investeres milliarder i udbygning af elnettet? 

Det er muligt, fordi vi med en klog elektrificering af samfundet får et større elforbrug fordelt hen over døgnet – elbiler skal for eksempel lade om natten. 

Teknisk set vil »udnyttelsesgraden« af nettet stige og dermed gøre det muligt at sænke prisen per kWh.

Jeg mener, det er en helt realistisk og nødvendig ny »kontrakt«, som er afgørende for at nå klimamålene og at nedbringe luftforureningen.

Med venlig hilsen
Anders Jørn Jensen
Kandidat til forbrugervalget til Radius Elnet
Nørre Allé 15A, 3. th.
2200 København

 

Vi har modtaget: Hvalsafari på Sydvestpynten

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om oversvømmelserne på Sydvestpynten. Læs mere

Vi har modtaget: Mulighed for mere samkørsel

Flemming Blønd fra Sydamagerlisten har indsendt et debatindlæg om samkørsel for pendlere. Læs mere

Vi har modtaget: Vores værdikriger

Jens Hardy Madsen har indsendt et debatsvar til Morten Dreyer. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk