Vi har modtaget:

Forureneren skal betale

Der er i sidste uge indgået en budgetaftale for Dragør for de næste to år.

Meget er heldigvis godt, og selvom Dragør sender mange penge til andre kommuner, bliver der også noget til os selv. 

Men noget undrer vi os over. Hovedgrøften, der afvander lufthavnen, skal oprenses igen. Og denne gang er der afsat mange penge – 2 mio. kr. Dette skyldes, at der er fundet store koncentrationer af PFAS i slammet fra den øvre del af Hovedgrøften nærmest lufthavnen. 

PFAS er kemiske fluorgiftstoffer – også kaldet evighedsgiftstoffer – der er stærkt bekymrende for helbredet. De har en meget lang halveringstid. Grunden til, at det opgravede slam ikke bare kan lægges op på siderne af grøften som sædvanligt, er den store forurening, det vil medføre. Det opgravede skal derfor bortskaffes til et godkendt anlæg, der vil modtage dette farlige giftslam.

Disse 2 mio. kr. bør lufthavnen betale. Det er normal retspraksis, at forureneren betaler for den skade og udgift, forureningen har medført. Og vi vil hellere bruge de 2 mio. kr. andre steder – eksempelvis på skole- og børneområdet.

Derudover er vi i Nordstrandsforeningen noget forundrede over den passivitet, der er i forbindelse med udløbene til Nordstrandsbugten, hvor der bades og fiskes hele året rundt. 

Vi har forstået, at der kommer rensningsanlæg, så spildevandet kan få acceptable værdier, men hvornår sker dette? 

Med venlig hilsen
Niels Anthonisen
Nordstrandsforeningen

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Stikker lufthavnen naboerne blår i øjnene?

Tommas Brogaard har indsendt et debatindlæg om lufthavnens udledning af skadelige PFOS-stoffer. Læs mere

Vi har modtaget: Hvad sker der i PFAS-sagen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om lufthavnens ansvar for oprydningen af PFOS-forureningen. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk