Vi har modtaget:

Forurening

Lufthavnen tager PFOS-forurening dybt seriøst 

Københavns Lufthavn har længe arbejdet med at kortlægge og afværge PFAS-forureninger i lufthavnen. 

Der skal samtidig ikke herske tvivl om, at i Københavns Lufthavn er vi, ligesom alle andre steder i Danmark, dybt bekymrede for de mange PFAS-forureninger.

Lufthavnen har tilbage i tiden anvendt det skadelige PFAS-stof i brandskum ved de brandøvelser, som vi er forpligtet til at afholde som en del af vores beredskab. 

PFAS-forbindelser var tidligere en almindelig komponent i det brandskum, der landet rundt blev anvendt til både brandslukning og øvelser. Uvidende om de sundhedsskadelige egenskaber anvendte vi det derfor desværre også i Københavns Lufthavn. 

I 2006 blev det ulovligt at producere brandskum med PFOS – men indtil 2011 var det fortsat lovligt at anvende allerede produceret brandskum med PFOS.

I dag er det fortsat lovligt at anvende brandskum med PFAS-forbindelser – dog ikke PFOS- og PFOA-forbindelser. 

I Københavns Lufthavn besluttede vi dog allerede i 2008 at stoppe anvendelse af brandskum med alle former for PFAS-forbindelser – også de lovlige. 

Det ændrer dog ikke på, at den tidligere brug af det PFOS-holdige brandskum har forurenet jorden ved brandøvelsespladserne i Københavns Lufthavn.

Det er et problem, som lufthavnen tager dybt seriøst, og vi har længe arbejdet med at kortlægge de områder, hvor forureningerne har spredt sig. Samtidig har vi igangsat omfattende afværgeforanstaltninger, så forureningen ikke spreder sig til områder uden for lufthavnen. 

Det problematiske ved PFAS-forureningerne er blandt andet, at de ikke forbliver på det sted, hvor forureningen er sket, men kan bevæge sig ned til grundvandet og spredes til omkringliggende områder via blandt andet regnvand, der trænger ned i jorden og »tager forureningen med sig«. 

I lufthavnen renser vi flere steder både forurenet grundvand og overfladevand med såkaldt kulfilterrensning. 

Siden 2016 har vi haft et renseanlæg på vores vestlige brandstation, hvor forurenet grundvand renses, inden det ledes videre til overfladevandssystemet. 

Vi har også siden 2011 renset også grundvand ved den eksisterende brandøvelsesplads ved Store Magleby. Det nuværende anlæg har vi haft i samarbejde med Region Hovedstaden siden 2014. 

Derudover opsatte vi i maj 2022 et renseanlæg inden lufthavnens overfladevands udløb til Hovedgrøften i Dragør. Anlægget renser nu overfladevandet ned til under den grænseværdi, der er for PFOS i overfladevand. Der sker derfor ikke yderligere forurening af Hovedgrøften fra lufthavnen fra dette udløb. 

Anlægget vil snarest blive afskærmet af beplantning ud mod Store Magleby, så det ikke virker skæmmende for vores naboer. 

Samtidig er vi ved at planlægge, hvordan vi kan rense overfladevand, inden det udledes til Øresund.

Vores kortlægning af forureningerne og afværgetiltag sker i tæt samarbejde med de relevante myndigheder. Det er en proces, hvor vi løbende bliver klogere og opbygger ny viden. Som nogle af dem i landet, der er nået længst i processen, deler vi derfor også gerne vores viden med relevante myndigheder eller de mange andre virksomheder, der står over for lignende udfordringer. 

Lokalt har Københavns Lufthavn foreslået, at der laves en arbejdsgruppe, hvor både Dragør Kommune, Tårnby Kommune og lufthavnen drøfter både fundne forureninger i og uden for lufthavnen, og hvordan vi sammen kan undgå, at PFAS spreder sig yderligere i fremtiden.

Med venlig hilsen
Dorte Kirkeskov Carlsson
Head of Environmental Management and Compliance i Københavns Lufthavn

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Stikker lufthavnen naboerne blår i øjnene?

Tommas Brogaard har indsendt et debatindlæg om lufthavnens udledning af skadelige PFOS-stoffer. Læs mere

Vi har modtaget: Hvad sker der i PFAS-sagen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om lufthavnens ansvar for oprydningen af PFOS-forureningen. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk