»Køer og gæs ved Nyværk på Saltholm« af Theodor Philipsen. 1893. Foto: Statens Museum for Kunst.
»Køer og gæs ved Nyværk på Saltholm« af Theodor Philipsen. 1893. Foto: Statens Museum for Kunst.
Vi har modtaget:

Gæs og køer er et godt match

Se, hvad Theodor Philipsen tegnede i 1893: »Køer og gæs ved Nyværk på Saltholm« – et værk, som Statens Museum for Kunst ejer.

Sådan sikrede man sikkerhed for gæs, biodiversitet og et smukt motiv for 130 år siden, og det kan vi gøre igen.

Liste T foreslog på det seneste møde i Klima-, By- og Erhvervsudvalget, at forvaltningen skal undersøge, om det store areal nord for Gåserepublikken kan afgræsses med dyr – for eksempel køer – så græsset kan holdes nede i højden. 

Sagen er, at hvis græsset er langt, føler gæssene sig ikke sikre, når de skal græsse, og i modsætning til køerne spiser de ikke græsset »i bund«.

Vi er nødt til at tænke nyt, fordi Tårnby Kommune har vurderet området og har slået fast, at området mellem Gåserepublikken og Prins Knuds Dæmning er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 som eng med en god naturtilstand. Derfor må græsset kun slås uden for vækstsæsonen. Altså kan man ikke længere køre med de kommunale græsslåmaskiner adskillige gange i sæsonen. 

Det skal vi være glade for. Her er afgræsning, der både styrker områdets biodiversitet og sikrer sikkerhed for gæssene, en optimal og oplagt løsning. 

Det synes både liste T og Sydamagerlisten. 

Socialdemokraterne, Konservative og Venstre besluttede imidlertid at søge dispensation for fredningen til at slå græs på området og samtidig undersøge afgræsningen. 

Hvis der både meddeles dispensation, og vi får et godt afgræsningsprojekt, er vi i liste T bekymrede for, at flertallet vil beslutte, at der skal slås græs. Vi vil kun trække dispensationskortet, hvis det er umuligt at få afgræsning, der sikrer gæssene.

Theodor Philipsens smukke tegning, der er et udkast til en dekoration af en punchebolle (måske til en fastelavnspunch i Store Magleby, hvem ved?) – fortæller tydeligt, hvorfor afgræsning er den bedste idé.

Med venlig hilsen
Annette Nyvang, Ann Harnek og Peter Læssøe
Kommunalbestyrelsesmedlemmer for liste T

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk