Vi har modtaget – høringssvar om:

Ændring af åbningstiden i svømmehallen

Vi har i Dragør Svømmeklub modtaget høringsbrev med forslag om nye åbningstider i svømmehallen. 

Dragør Svømmeklub er en stor og bred svømmeklub, med hold, der henvender sig til en bred målgruppe, og vi har på nuværende tidspunkt omtrent 1.000 aktive medlemmer. På den baggrund bruger vi vores nuværende råderum, som har været det samme siden midten af 1990’erne, fuldt ud. Med dette afsæt har vi skrevet følgende høringssvar.

I Dragør Svømmeklub forudser vi nogle store udfordringer i det udarbejdede forslag. Forslaget, som blandt andet betyder en forlænget åbningstid mandag og fredag, vil få betydning for vores mulighed for at udbyde vores nuværende hold det varme bassin disse dage. 

Det fremgår af forslaget, at bassinet skal deles mellem foreninger og offentlige gæster. Dette ser vi ikke som en mulighed, hvis vi skal være i stand til at udbyde hold, der indeholder kvalitet og har den plads, som det kræves. 

Tidligere har man ved skiltning oplyst, at det varme bassin har været lukket på udvalgte tidspunkter, når foreninger har haft undervisning i det varme bassin. Vi opfordrer til, at man fastholder denne tilgang, hvis man ønsker at forlænge åbningstiden. 

Såfremt man fastholder, at der skal være åbent for offentligheden i det varme bassin mandage fra kl. 11–12.30 og fredage fra kl. 10–10.45, ser vi os fra foreningens side nødsaget til at nedlægge de nuværende hold. Disse hold henvender sig alle til pensionister eller folk med særlige behov, og vi mener, at vores udbud af gymnastik og bevægelse i varmt vand i høj grad fremmer folkesundheden i Dragør Kommune. 

Kommunen har planer om at ændre åbningstiden i Dragør Svømmehal. Arkivfoto: Thomas Mose.
Kommunen har planer om at ændre åbningstiden i Dragør Svømmehal. Arkivfoto: Thomas Mose.

I forhold til udvidelsen af åbningstiden i det store bassin mandage og fredage er vi fra Dragør Svømmeklubs side imødekommende. 

Vi har på nuværende tidspunkt udbudt hold i det store bassin mandag i tidsrummet kl. 11.45–14. Her ser vi intet problem i at udføre vores undervisning på tre baner, mens der holdes offentligt åbent i den resterende del af bassinet. 

I forslaget ønsker man desuden at udvide åbningstiden om onsdagen. 

På nuværende tidspunkt fordeler banerne i tidsrummet fra kl. 17–20 (nuværende offentlig åbningstid) sig således, at foreningen har det lille bassin samt bane 3–6 i det store bassin (fire baner). I dette tidsrum oplever vi allerede en meget stor belægning på banerne. Hvis man ændrer ved fordelingen af baner, vil det betyde, at foreningen fremover må nedlægge 50% af holdene i det pågældende tidsrum. 

Derudover har vi alle baner i det store bassin i tidsrummet kl. 15–17 samt kl. 20–21. Hvis man effektuerer den nye åbningstid fra kl. 10–20, vil det ligeledes få den konsekvens, når foreningen fratages tre baner i det store bassin, at vi vil være nødsaget til at nedlægge 50% af vores nuværende hold i tidsrummet kl. 15–17. 

Af forslaget fremgår det ikke, hvorvidt foreningen også vil skulle dele pladsen i det lille øvebassin, hvor der på nuværende tidspunkt er fyldte hold i tidsrummet kl. 15–19.30. At dele dette bassin, mens der er undervisning, ser vi ikke muligt. 

Da vi naturligvis gerne vil medvirke til løsninger og konstruktive tilgange, vil vi tillade os at foreslå, at man ser på at åbne tidligere i hverdagene, således borgere kan motionere inden arbejde. Konkret foreslår vi, at man holder åbent fra kl. 6.00 alle hverdage, da det vil gøre svømmehallen mere konkurrencedygtig sammenlignet med andre svømmehaller på øen. 

Derudover ser vi et større potentiale for at indhente flere brugere til den offentlige besøgstid, hvis man vælger at have mere åbent i ferier, mellem jul og nytår, i påsken samt hen over sommerferien. På den måde ser vi, at kommunen i højere grad ville favne og tilgodese de af borgerne, som dagligt går på arbejde og ikke er tilgodeset i det nuværende forslag.

Fra Dragør Svømmeklubs side er vi blevet kontaktet af flere og gjort opmærksom på, at der i en længere periode ikke har været tilbudt babysvømning for aldersgruppen 0–2 år, som efter aftale lige nu varetages af Hollænderhallen. Her vil vi fra foreningens side tilbyde, at vi fremover kan varetage denne opgave i de hidtidige tidsrum for babysvømning. 

Derudover vil vi gerne tilbyde at stille trænere til rådighed i forbindelse med skole-svømning. Svømmeklubben vil i den forbindelse varetage udgifterne til opgaven.

Der ligges i høringen op til, at der skal være det bedst mulige samarbejde mellem klubber, Hollænderhallens ledelse og kommunen. Vi beklager i den anledning at måtte bemærke, at vi reelt ikke har noget samarbejde med Hollænderhallens ledelse. Klubbens formand og næstformand har været til møde med hallens ledelse tidligere på året, og hverken her eller efterfølgende er der fra hallens ledelse lagt op til samarbejde.

Med venlig hilsen
Line Pedersen
På vegne af bestyrelsen i Dragør Svømmeklub

Vi har modtaget: Borgmesteren vil sælge Krudthus 2

Ann Harnek, Annette Nyvang og Peter Læssøe – allt fra liste T – har indsendt et debatindlæg om det...

Vi har modtaget: Mulighed for mere samkørsel

Flemming Blønd fra Sydamagerlisten har indsendt et debatindlæg om samkørsel for pendlere. Læs mere

Vi har modtaget: Ulovligt at nedlægge Wiedergårdens ældreboliger

Hardy Bengtsen, der er tidligere medlem af ­bestyrelsen i Strandparkens afd. 9, har indsendt et debatindlæg om kommunens anvisningsret...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk