Vi har modtaget:

Hvor bliver digerne af?

»Vi slap med skrækken,« skrev borgmester Kenneth Gøtterup på de sociale medier morgenen efter oktoberstormens rasen. Men det er ikke sandt. 

Borgmesteren havde ganske vist tørre fødder, men det var der andre, der ikke havde.

Sejl i egen sø

Sydvestpynten blev endnu en gang hårdt ramt af højvandet, og de forsømte diger kunne hverken holde stormfloden eller boligejernes undren over borgmesterens misvisende opslag tilbage.

Siden 2007 har beboerne på Sydvestpynten bedt Dragør Kommune og lokalpolitikerne om at etablere en ordentlig digeløsning, men hverken utallige appeller, årelang dialog eller juridiske krav har hjulpet en døjt.

Dragør Kommunes ledelse og administration »nulstiller« gang på gang beboernes efterspørgsel om at få en holdbar og nødvendig kystsikring, der kan beskytte folks hjem på Sydvestpynten.

Man lytter ganske enkelt ikke til borgerne og deres indgående lokalkendskab, som kommunen med fordel kunne drage stor nytte af, hvis man vel at mærke gad at høre efter.

Helårsboliger og sommerhuse på Sydvestpynten får skader under stormfloden.
Helårsboliger og sommerhuse på Sydvestpynten får skader under stormfloden.

Endnu en oversvømmelse

Sydvestpynten er det absolut mest udsatte område i Drag-ør, og området ligger i ét af de ti udpegede risikoområder for oversvømmelse i henhold til EU’s oversvømmelsesdirektiv.

Nu står vi som forudset i endnu en ulykkelig situation, nøjagtig som under »Den stille stormflod« i januar 2017, hvor adskillige ejendomme langs Kalvebodvej blev oversvømmet. De selvsamme helårsboliger og sommerhuse har nu atter fået uønsket besøg af højvandet under »Oktoberstormfloden« i oktober 2023. 

For få uger siden i Kongelunden og på Sydvestpynten stod huse under vand, strømmen var gået, og der var opstigende kloakvand i folks hjem. Det er bare ikke godt nok. Det giver Sydvestpyntens indbyggere langvarige vanskeligheder både personligt, familiemæssigt og økonomisk. Men hvor bliver digerne af? 

Siden 2018 har Kongelundens Grundejerforening kæmpet for at få et dige på de gamle strandvolde, hvilket også er den mest »omkostningseffektive« løsning – altså det billigst mulige tiltag. 

Denne digeløsning kunne være igangsat for mange år siden, men processen forhales. Det er vist på høje tid, at kommunalbestyrelsen vågner op af sin  tornerosesøvn, lytter til borgerne og skrider til handling.

Grundvandet stiger

I kølvandet på stormen i oktober er Sydvestpyntens beboere tillige blevet ramt af rekordstore mængder regn. 

Når det regner over en lang periode, kommer der mere vand under jorden og fylder de grundvandslommer, som ligger under jorden. Det får det såkaldte »grundvandsspejl«, der betegner overfladen af grundvandet, til at stige, så vandet på et tidspunkt kommer op til overfladen.

Stormfloden fra Køge Bugt og grundvandsstigningen er i kombination en udfordring, der skaber gevaldige problemer i det lavtliggende område. 

De berørte boligejeres grunde er sumpede, og TAMU-centrets store markarealer står stadig under vand flere uger efter stormfloden.

Havvandet og regnvandet kan simpelthen ikke komme væk, da jorden og sandet er mættet med vand.

Fremtidige stormfloder

Så nej, det var ikke alle i Drag-ør, der »slap med skrækken«, som borgmesteren hævder. Men man må jo håbe, at alvoren langt om længe er ved at gå op for de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har været fuldstændig tavse omkring oversvømmelsesskaderne på Sydamager.

Efter »Oktoberstormfloden« stod Sydvestpyntens beboere i menneskekæde og byggede dæmning for at redde huse på Kalvebodvej, men elektriciteten og kloakkerne i lokalområdet er stadigvæk meget ustabile. Eftersom dette års stormflodssæson varer fire-fem måneder endnu, så gælder det om at krydse alt, hvad man har ud over sine fingre. Man kan dog ikke forlade sig på håb alene, der skal andre boller på suppen i Drag-ør Kommune.

I stedet for flere evighedsdiskussioner om forkromede digeløsninger og prætentiøse arkitektkonkurrencer, så vil det være rart at se nogen i kommunalbestyrelsen, der rent faktisk gør noget for at sætte stormflodssikringen i gang.

Det er ikke rimeligt, at borgerne på Sydvestpynten skal leve med en konstant bekymring for oversvømmelse og fortløbende skal deltage i et ufrivilligt tovtrækkeri med kommunen, der indtil videre har stået på i årtier.

Efterlysning af diger

Hvis vi i fællesskab vil beskytte os mod vandmasserne på bedste vis, så må Sydvestpynten vel også indgå som en del af det »rigtige« Dragør – i særdeleshed når der sagsbehandles kystsikring på Dragør Rådhus.

Det forudsætter, at politikerne og administrationen dropper den demokratiske skinproces og er lydhøre over for, at beboerne med rette appellerer om at få realiseret digeprojektet uden yderligere ophold og flere bureaukratiske syltekrukkeforslag.

Tryk venligst på startknappen til digerne – der bør handles nu! På forhånd tak.

Med venlig hilsen
Kenneth Olsen
Borger i Dragør Kommune

Oversvømmelse på Strandstien sidste efterår. Foto: Dragør Kommune.

Kommunen og HOFOR efterlyser borgernes hjælp

Stormflod og skybrud udfordrer Dragørs kloaksystem. Nu opfordrer kommune og forsyningsselskab borgerne
til at bidrage med hjælpende tiltag,...

Dragør Kommune overtager muligvis diget på Dragør Nordstrand. Foto: TorbenStender.

Nordstrandens dige bliver muligvis kommunalt

Kommunalbestyrelsen redder sandsynligvis beboerne på Dragør Nord for en millionregning, da politikerne gerne vil overtage både ejerskab og vedligehold...

Sommerhilsen fra Venstre i Dragør

Reflektioner og forventninger: Venstre markerer lokale succeser og fremlægger fremtidige planer for Dragør Kommune Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk