Vi har modtaget:

Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Borgerne har i årevis afventet svar på, hvorledes Københavns Lufthavne A/S forholder sig til sit erstatningsansvar for den omfattende PFAS-forurening af drikkevandet, jorden, vandløbene og havvandet i Dragør.

Under det seneste møde i kommunalbestyrelsen torsdag den 4. april blev der atter stillet spørgsmålstegn ved PFAS-sagens manglende fremdrift.

Spørgsmål om drikkevand

Bent Larsen, lokalformand for Danmarks Naturfredningsforening på Amager, spurgte borgmesteren om de forøgede udgifter til import af drikkevand, som dragørborgerne betaler for af egen lomme:

»Hvorfor anlægger vi ikke sag mod lufthavnen og siger, at de skal betale vores ekstraudgifter for at få vand til Dragør?« (Dragør Byrådssal, Kommune-TV, den 4. april 2024).

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) udtalte:

»Så er der et spørgsmål omkring, hvorfor der ikke rejses retssag mod lufthavnen, og jeg kan sige, at kommunalbestyrelsen har tidligere pålagt mig at indlede drøftelser med Københavns Lufthavn sammen med Tårnby Kommune, og det har vi gjort, borgmesteren i Tårnby og jeg. Og der er på baggrund af den indledende drøftelse, der har været, nedsat en administrativ gruppe mellem lufthavnen og de to kommuners administrationer, der skal se på problemstillingens omfang, og hvad man har iværksat, og hvad man kan gøre. Og når den arbejdsgruppe er færdig, så bliver det forelagt til videre politisk drøftelse – resultatet af det – og der vil man tage stilling til et eventuelt videre forløb.« (Dragør Byrådssal, Kommune-TV, den 4. april 2024).

Hermed undlod borgmesteren endnu en gang at svare på, hvorfor der ikke anlægges sag mod forureneren Københavns Lufthavne A/S. 

Klima-, By- og Erhvervsudvalget skulle have rapporten fra den såkaldte »arbejdsgruppe« forelagt til sagsbehandling inden udgangen af 2023, men det er ikke sket. Nu er vi i april måned 2024 – og forureningssagen plasker stadig hvileløst rundt i den kommunale syltekrukke.

PFAS-stoffer spreder sig

Det er nu halvandet år siden, at borgmester Kenneth Gøtterup fik mandat fra kommunalbestyrelsen til egenhændigt at forhandle med lufthavnens administrerende direktør angående den vidtfavnende PFAS-forurening i Dragør.

Den træge forvaltningsproces fortsætter altså i en uendelighed, men lufthavnen vil øjensynlig ikke »frivilligt« vedkende sig sit erstatningsansvar, hvilket resulterer i, at den eksisterende PFAS-forurening fortløbende spreder sig over lange afstande i vores miljø og natur.

Hovedgrøften, der afvander store dele af lufthavnens område, blev konstateret kraftigt PFAS-forurenet i 2021 – og hele vores drikkevandsindvinding er som bekendt ødelagt. 

Vandforsyningsselskabet HOFOR A/S har peget på forskellige løsningsmodeller, hvoraf det billigste forslag om en ny rørledning til drikkevand koster 75 mio. kr.

Hertil kommer udgifter til oprensning af PFAS-forurening af Hovedgrøften, markområder, fredede naturområder, private vandboringer, vandløb, mundinger ud til Øresund osv.

Hvorfor skal dragørborgerne betale for lufthavnens forurening?

Med venlig hilsen
Kenneth Olsen
Borger i Dragør Kommune

Hovedgrøften, der har sit udløb i Søvangsbugten, er kraftigt forurenet. Foto: Kenneth Olsen.
Hovedgrøften, der har sit udløb i Søvangsbugten, er kraftigt forurenet. Foto: Kenneth Olsen.

PFAS og erstatningsansvar

Når juridik møder miljøet: Et dyk ned i erstatningsansvaret for PFAS-forurening ved Dragør. Læs mere

Venstre vil sikre et stærkt Danmark i et sikkert Europa

Styrkelse af EU gennem forsvar, grøn omstilling og økonomisk ansvarlighed Læs mere

Vi har et fælles ansvar

Økonomiforhandlingerne mellem Kommunernes
Landsforening og regeringen er i fuld gang Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk