Vi har modtaget:

Klager over Vierdiget-bro

Liste T har i årene 2019–2023 forsøgt at etablere en bade- og kajakbro på fredet strand, der er beliggende i Amager Vildreservat og Natura 2000-område. 

Det er heldigvis ikke lykkes endnu.

Behandling i byrådssal

Først skulle Vierdiget-broen være 12 meter lang, og derefter skulle den være 30 meter lang. Nu skal broen rykkes 50 meter mod vest til et nyt område, hvor der så skal pløjes en ny sti igennem den eksisterende vegetation på Sydstrandens fredede enge. 

Hvad bliver det næste?

Den røde prik viser stedet for det seneste forslag om placering af en bro på Sydstranden.
Den røde prik viser stedet for det seneste forslag om placering af en bro på Sydstranden.

Alene i indeværende måned har Klima-, By- og Erhvervsudvalget behandlet brosagen to gange.

Skatteborgerne betaler fortløbende for den bekostelige kommunale sagsbehandling, som tog sin begyndelse for fire år siden. Forvaltningskarrusellen snurrer derudad uden ophør. Man er steget på, men man formår ikke at hoppe af.

I februar måned skal kommunalbestyrelsen endnu en gang behandle sagen om liste T’s bade- og kajakbro.

Dragør Kommune har modtaget 32 borgerklager over projektet.

Politikerne er i henhold til gældende lovgivning forpligtet til at genvurdere brosagen på baggrund af hver enkelt klage, men administrationen på Dragør Rådhus har på forhånd opfordret politikerne til at underkende alle borgernes klager. Dette er per definition en demokratisk og juridisk falliterklæring fra Dragør Kommunes side.

Borgernes kyndige lokalkendskab og informative gennemgang af broprojektets forventede påvirkninger af naturområdet kastes desværre på møddingen af kommunalt ansatte, som end ikke bor i Dragør og i denne såvel som mange andre sager udviser graverende mangel på lokal indsigt og manglende forståelse for byens naturværdier.

Påstand uden belæg

Administrationen hævder, at »der i klageperioden ikke er modtaget væsentligt nyt, der kan føre til et andet resultat«. Dette er decideret usandt.

Aktindsigt viser, at klagerne netop påpeger de juridiske, naturmæssige og tekniske fejlvurderinger, som administrationen har begået i årevis.

Brosagen er som følge heraf blevet behandlet af politikerne på et misvisende og uoplyst grundlag.

Liste T’s repræsentant og Venstres formand i Dragør har hvert sit bade- og kajakbroprojekt kørende med 750 meters afstand på Sydstranden, og partierne har dermed personlig interesse i nærværende brosags udfald, når den skal behandles i byrådssalen.

Liste T og Venstre besidder tilsammen 5 ud af 15 mandater.

Oddsene er høje for, at et ukritisk flertal i kommunalbestyrelsen følger administrationens opfordring om at underkende borgernes klager – men sangen er ikke sunget til ende endnu.

Naturens stemme

Naturen, dyrelivet og plantelivet kan af indlysende årsager ikke klage over kommunens og politikernes uigennemtænkte affredningsplaner – men nu har borgerne givet naturen på Sydstranden en stemme.

En lille klar stemme, som kommunen ganske vist nægter at lytte til, men som er meget betydningsfuld, når borgerne i fællesskab kæmper for de tilbageværende grønne områder i Dragør.

Hermed sendes en varm tak til de engagerede borgere, der har besværet sig med at skrive informative og saglige klager til den ignorante Dragør Kommune, som mod bedre vidende er ved at gøre skade på et lokalområde, der vel at mærke er beskyttet ved statslig fredning.

»Fredet« betyder fredet – også selvom nogle byggelystne politikere har fået en fiks idé, som de stædigt holder fast i.

Med venlig hilsen
Kenneth Olsen
Borger i Dragør Kommune

 

Vi har modtaget: Gråænder i Dragør

Stig Ekkert har indsendt et indlæg om de nye »ducktubes« på Dragør Sydstrand. Læs mere

Vi har modtaget: Et grønnere Dragør

Nicolaj Bertel Riber (A), viceborgmester, har indsendt et debatindlæg om et grønnere Dragør. Læs mere

Vi har modtaget: Bynær skov – vi venter i spænding

En række liste T-medlemmer har indsendt et debatindlæg om Skov- og Naturstyrelsens valg af områder med bynær skov. ...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk