Vi har modtaget:

Klubtilbud til Søvangs børn spares væk

Klubben Sølyst lukkes 31. december 2023. Et kerneargument for lukningen er et ønske om at opretholde en høj kvalitet af fritidstilbud, trods færre ansatte fra 2024, ved at koncentrere ressourcerne til klubberne Krudthuset og Elisenborg. 

Søvangs klubbørn bliver ladt i stikken. Der er reelt ingen tilbud til børnene her. 

Hvor er helhedssynet henne? 

Opretholdelse af høj kvalitet i fritidstilbuddet må da hænge sammen med den kontekst, det foregår i – herunder afstanden mellem hjem, skole, fritidstilbud og hjem igen samt transportmuligheder. 

Søvang bebos af mange børnefamilier. Skal en 10–11-årig først cykle fra Søvang til skolen ca. 4 km (Store Magleby Skole), fra Store Magleby Skole til Krudthuset ca. 3 km, og om aftenen hjem derfra til Søvang ca. 4 km. I alt 11 km? 

Vil man som forælder have det godt med det? Vil børnene? 

Det er ikke trygt at sende børnene hjem fra klub i mørke, vintervejr og på visse strækninger trafikeret vej. 

Desværre er der ret mange børn i klubalderen og deres forældre i Søvang, som ikke ser flytning af klubtilbud som en mulighed, men hvor man i stedet for vil lade børnene tage direkte hjem fra skole – eller alliere sig med bedsteforældre som pasning. Det vil skabe ensomhed hos mange børn. Et manglende socialt liv mellem kammeraterne efter skoletid vil på længere sigt have store konsekvenser.

En bemærkning, som jeg overhørte fra én, som synes, det er en rigtig god idé at lukke Sølyst: 

»Forældrene kan sagtens hente deres barn og tage et par stykker mere med, der skal til Søvang:« 

Men skal børnene så bare gå de 11 km til skole og fritidsklub? Ikke alle kan have en eller flere cykler med på bilen. 

Der er endvidere forældre, der har arbejdstider, som ikke harmonerer med at hente barnet i bil, når klubben lukker. 

Som bekendt er børnene i klubalderen fra Søvang også afskåret fra at tage skolebus.

Trist med sådan et børnesyn og forskelle i børns muligheder i Dragør Kommune.

Med venlig hilsen
Pia Sandholt

Hollænderhallen og de absurde planer

Blade af Dragørs historie (4) Læs mere

Dyrere og mere besværligt at hjælpe bøjlebørn

Nedbringelsen af ventelisterne for børn, der har brug for en tandbøjle, har vist sig at koste flere penge for...

Forpagtning af Hollænderhallens café er sendt i udbud. Arkivfoto: Thomas Mose.

Stort cafeteria kommer sandsynligvis tilbage til Hollænderhallen

Stort cafeteria kommer sandsynligvis tilbage til Hollænderhallen Ny forpagter af Hollænderhallen kan få lov til at genetablere cafeteria i...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk