Vi har modtaget:

Konservative er tilfredse med budgetaftalen

I den konservative byrådsgruppe og vælgerforening er vi rigtig tilfredse med, at der er indgået en budgetaftale mellem Konservative, Socialdemokratiet, Venstre og Lisbeth Dam Larsen. 

11 ud af 15 mandater står bag en bred og god budgetaftale, der sætter en vigtig retning for fremtiden. 

Vi har i år lavet en aftale, der sikrer, at vi kan beholde det serviceniveau, vi kender i dag. 

Vi har lavet et budget for en to-årig periode, der giver arbejdsro på vores kommunale arbejdspladser, og som giver os politikere muligheden for at arbejde mere strategisk, end vi har gjort tidligere. 

Vi har fået belyst de udfordringer, vi har på de store velfærdsområder, og har fået lagt rammen for, at vi nu kan påbegynde den organisatoriske og kulturelle forandring, så vi sikrer en bedre styring. 

Og endelig sætter vi også fokus på at styrke vores økonomi-afdeling, og vi fortsætter sporene med de udviklingstiltag, vi lagde i budget-aftalen fra 2023.

Blandt mange af budgetaftalens punkter vil vi særligt fremhæve disse:

 • Vi har indført to-årige budgetter.
 • Vi tilfører midler til daginstitutionerne.
 • Vi tilfører til skolerne midler til en udviklingsproces om fremtidens folkeskole samt til styrkelse af vores økonomimodeller om det specialiseret område, og dertil afsætter vi midler til at udvide den specialklasserække, vi har etableret i 2023.
 • Vi investerer i såvel social- og ældreområdet med henblik på bedre styring.
 • Vi styrker vores plan-afdeling, så vi får flere ressourcer til vores kommuneplansarbejde, hvor vi har stort efterslæb og ikke kan følge med i takt med opgaverne.
 • Vi giver bedre vilkår til idrætten i Kongelundshallen.
 • Vi fastholder tidligere anlægsplan, hvor der er indarbejdet vedligehold af bygninger.
 • Vi sparer fortsat op til vores kystsikring og havneudvikling.
 • Vi tilbageruller besparelsen på buslinje 35, så der fortsat er halvtimesdrift om aftenen.
 • Vi afvikler kommunens gæld til feriepenge, som er en meget dyr gæld. Afviklingen af gælden vil frigive midler til øget serviceramme i årene frem.
 • Vi rækker hånden frem til Tårnby Kommune om at gå i samarbejde om mere samdrift, hvor det giver mening. 

Stærk kassebeholdningen

Det har været vigtigt for Konservative, at vi sikrer en stærk likviditet frem mod både valget og budgetperiodens udløb, så en ny kommunalbestyrelse får det bedste afsæt til at føre Dragør videre ind i fremtiden. 

Dragør skal have likviditet til at håndtere udsving i samfundsøkonomien – og når vi ser rundt om os i kommunerne er både Tårnby og Frederiksberg Kommuner udfordret på deres kassebeholdninger. Når disse to tidligere så økonomiske stærke kommuner kan komme i udfordringer, så viser det os, at det er vigtigt, vi udviser en ansvarlig, konservative økonomistyring, så vi sammen kan passe på Dragør. 

Udfordret serviceramme

Selvom det går bedre, er der et par områder, der har brug for vigtig opmærksomhed. Der kommer grundet stigende aktivitet en budgetoverskridelse i 2023 på blandt andet ældre- og sundhedsområdet, og der kommer en overskridelse på daginstitutionerne, da der fra centralt hold ikke har været tilstrækkelig opmærksomhed på dette område. 

Udgifterne til disse to områder betyder, at vores serviceramme for 2023 står til at blive overskredet – og det må vi ikke. Derfor skal udvalgene i næste uge finde løsninger for opbremsning i resten af indeværende år. Til gengæld sikrer vi i Budget 2024, at de to områder får eftergivet deres merforbrug, således de ikke får et stort efterslæb med ind i det nye år. 

Vi ser frem til at udmønte budgettet sammen med Socialdemokratiet, Venstre og Lisbeth Dam Larsen.

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup, Mia Tang, Martin Wood Pedersen, Jan Madsen, Theis Guldbech og Trine Søe, medlemmer af kommunalbestyrelsen
– samt Kurt Christensen, formand for Konservartives vælgerforening

Her er de fakta, borgmesteren efterlyser

Skolebestyrelser i Dragør tager bladet fra munden: Kritiserer ny styringsmodel for at underminere skolernes økonomi og kvalitet.

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Det er nu blevet besluttet, at der skal etableres cykelbaner på Vestgrønningen. Arkivfoto: Thomas Mose.

Konservative i sjældent mindretal

Nu kommer der cykelbaner på Vestgrønningen. Flertallet sørger for nogle nye parkeringspladser, men ikke alle erstattes Læs...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk