Vi har modtaget:

Kys frøen på Batterivej

I Dragør Nyt og på de sociale medier har der gennem længere tid været debat om, hvorfor kommunen klipper græs og andre vækster ned til sokkeholderne i de fredede områder mellem Højvejen, Dragør Badehotel og Dragør Søbad.

Natur eller prydplæner?

Ved vandhullet »Batteriesbækken« på Batterivej lærer skolebørnene om natur og dyreliv i udeskolen, alt imens administrationen på Dragør Rådhus sørger for, at der tit og ofte køres en græsslå-maskine henover planter og dyr selvsamme sted. 

De respektive områder holdes som trimmede prydplæner, men det har administrationen og kommunalbestyrelsen nu fået at vide, at det må kommunen ikke.

Modreaktionen er, at Dragør Kommune vil søge dispensation fra fredningen hos Fredningsnævnet, da et politisk flertal vil fortsætte med at foretage intensiv slåning i områderne.

Græsslåning ved Batteriesbækken er til debat. Foto: Kenneth Olsen.
Græsslåning ved Batteriesbækken er til debat. Foto: Kenneth Olsen.

Hvad med de vilde dyr?

Dragørs strandenge og strandoverdrev er blevet fredet ad flere omgange i perioden 1939–1984, hvilket skyldes at Sydamagers kyststrækning er den eneste, forholdsvis uberørte kyststrækning i hovedstadsområdet. 

Fredningen af strandengene inklusive havterritoriet blev endeligt afsluttet af Overfredningsnævnet i 1984.

I marts 2023 satte lokalpolitiker Lisbeth Dam Larsen (M) spørgsmålstegn ved, om biodiversiteten og dyrelivet lider under administrationens såkaldte »plejeplan« for Batteriesbækken:

»Gad vide om det overhovedet er lovligt, når man bevidst slår græsset med store maskiner, mens de fredede frøer og tudser springer for livet?«

Området i og omkring Batteriesbækken er levested for padder og krybdyr, hvilket administrationen er fuldt ud bevidst om. Derfor er det et meget relevant spørgsmål Lisbeth Dam Larsen stiller – men det er stadigvæk ikke blevet besvaret.

Hvad skal der ske?

Spørgsmålet er nu blevet genrejst i januar 2024, så vi alle kan få klarhed over, hvad Dragør Kommune vil gøre fremadrettet. Spørgsmålet er henvendt til udvalgsformand Helle Barth (V):

»Kan du som formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget oplyse borgerne om, hvorvidt det er lovligt, at Dragør Kommune kører græsslåmaskiner henover fredede padder og krybdyr ved Batteriesbækken (frøer, tudser, salamandre og snoge)?«

Udvalgsformanden kunne efter eget udsagn ikke svare på stående fod, og dermed skulle forholdet først undersøges. Efter syv dage vendte Helle Barth tilbage med følgende udtalelse:

»Jeg kan oplyse, at vi har ændret plejen fra september 2023. Fremover bliver der alene slået græs omkring søen uden for vækstsæsonen, og vi er opmærksomme på, at der i søen og på brinkerne kan være hjemsted for padder m.v., og det tager vi særligt hensyn til.«

Hermed må vi konstatere, at der slet ikke svares på lovligheden eller ulovligheden af kommunens hidtidige »pleje« af området ved Batteriesbækken. Men det står klart, at Dragør Kommune fremadrettet følger påbuddet fra Tårnby Kommunes Miljøafdeling, som er tilsynsførende myndighed på området.

Skal man kysse frøen?

Man må meget gerne pleje frøerne på Batterivej, men helst ikke med rotorkniven på en plæneklipper. De vilde dyr bør vi passe på i fællesskab, hvilket forudsætter, at vi værner om dem og deres levesteder. 

Kæle- og tamdyr såsom hunde, katte, kaniner, høns, gæs og ænder bliver tilset og plejet af sine ejere. Der gælder helt andre vilkår og udfordringer for de vilde dyr på strandengene. 

Eksempelvis vandrer skrubtudsen i foråret tilbage til det vandhul, hvor den i sin tid slog sine folder som haletudse. En lang og farefuld rejse, der indeholder alt fra skarpe græsslåmaskiner til fladmasende bildæk.

Nu har vi endelig fået klarhed over, hvad Dragør Kommune gør fremadrettet ved Batteriesbækken – så mangler vi blot svar på, hvad kommunen vil opnå ved at søge dispensation fra den gældende fredning i de tilstødende områder.

Man kan vel ikke med god samvittighed lave en ny kommunal plejeplan med temaet »biodiversitet«, for derefter at klippe det hele ned, nøjagtig som man plejer.

Med venlig hilsen
Kenneth Olsen
Borger i Dragør Kommune

»Grøn Fredag« er afløser for Initiativprisen, som Dragør Gazellerne var de sidste der modtog. Arkivfoto.

Grøn Fredag

UngDragør sætter bæredygtighed og FN’s verdensmål på dagsordenen for børn og unge. Læs mere

Nordlys over Danmark

En magisk aften i Kålmarken. Læs mere

Duoen giver også lidt musikundervisning. Foto: TorbenStender.

Strygerkoncert for de mindste

En musikalsk rejse for børn med violiner og eventyr i Dragør Kirke. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk