Vi har modtaget:

Kystsikring – læser vi de samme dokumenter?

Passer borgmesteren på Dragør? (III)

I sidste uge havde borgmesteren og hans flertal en replik i Dragør Nyt til liste T’s læserbrev om kystsikring og borgmesterens gambling med selvsamme. I flertallets replik er der tre påstande, som kalder på et svar. En af dem er rigtig.

Første påstand: At liste T mener, at borgmesteren og hans flertal »gambler med Dragørs fremtid, fordi vi har truffet en beslutning om at påvirke staten omkring deres arbejde med kystsikring«.

Svar: Nej, gamblingen ligger ikke i »at påvirke staten«, men i flertallets beslutning på kommunalbestyrelsesmødet i juni, hvor de besluttede at melde følgende ind i til den statslige arbejdsgruppe: »delstrækningerne 1–4 (fra Nordstranden til Søvang) skal matche statens krav om et højt sikringsniveau«.

Det betyder, at en statslig løsning i Dragør Kommune bliver langt, langt højere end den lokale løsning om en 100-års-hændelse, som tidligere er besluttet i Dragør Kommune efter en omfattende inddragelse af borgerne og med stor folkelig opbakning. Alt, hvad vi har hørt fra Sund & Bælt, der er sekretærer for den statslige gruppe, er, at en statslig løsning skal kunne modstå en 10.000-års-hændelse. Kravet vil måske blive justeret lidt ned, men kun lidt.

Borgmesteren og flertallet tog beslutningen og meldte det høje sikringsniveau officielt ud over for staten uden at høre borgerne.  Det er både demokratisk og økonomisk gambling.

Anden påstand: At liste T mener, at »der er ingen grund til, at Dragør skal forholde sig til statens involvering i sagen om kystsikring«.

Det er en forkert kortslutning. Jo, vi skal forholde os til statens digeløsninger, og det gør Dragør Kommune allerede. 

Staten har for lang tid siden identificeret Dragør Kommune som en vigtig interessent, og Dragør Kommune har fra starten af været en del af statens arbejdsgruppe som observatør og har deltaget på alle møder og har løbende mulighed for at melde Drag-ørs interesser ind i arbejdet. Det, mener vi i liste T, er fuldt tilstrækkeligt. 

Vi opponerer mod, at flertallet sender 750.000 kommunale kr. ind i samarbejdet uden at kunne redegøre for konsekvenserne for digeløsningen og de økonomiske konsekvenser for Dragør Kommunes borgere. 

Vi mangler en klar strategi for arbejdet fra borgmesteren. Hvad er målet? Hvad er det for en vision, han har? Drømmer han om, at staten kommer og betaler for Dragørs omkostninger til diget? Hvis og såfremt borgmesteren drømmer om dette, så er det, fordi han ikke har læst kommissorierne fra statens arbejdsgrupper – der står netop, at Dragør Kommune og dens borgere selv skal betale – eller har han viden, borgerne ikke må få indsigt i?

Tredje påstand: At liste T mener, at »flertallet vil bygge en mur rundt om Dragør«.

Ja, liste T mener, at når borgmesterens flertal har besluttet at melde ind til staten, at Dragør Kommune vil forfølge en løsning, der fra Nordstranden til og med Søvang skal matche statens krav om et højt sikringsniveau, så må statens repræsentanter og vi andre forventes at tro på, hvad borgmesteren reelt har meldt ind: At hvis Dragør Kommune skal forfølge statens sikringsniveau, er der tale om et dige svarende til en 10.000-års-hændelse eller deromkring. Det bliver reelt en mur rundt om Dragør. 

Hvad er det, borgmesteren ikke fortæller?

Efter liste T’s mening burde borgmesteren fortælle borgerne: 

  • Ja – vi har meldt ind til staten, at vi ønsker det høje sikringsniveau, selvom Drag-ør Kommunes fokus i flere år har været på en 100-års-hændelse – med stor folkelig opbakning.
  • Ja – vi har læst og forstået, at Dragørs borgere kommer til at betale for alle omkostninger til en statslig løsning, der ligger ud over omkostningen til at forlænge Ullerup-diget rundt om lufthavnen.
  • Ja – vi er klar over, at en statslig løsning vil betyde et endnu større indgreb i Natura 2000-områderne, end det vi har arbejdet med allerede – og at alternativet er en mur af jord på land.
  • Ja – vi har meldt en dige-føring ind i det statslige arbejde, der betyder, at bl.a. borgere på den sydlige del af Kalvebodvej, på Militærvej og på Rosenlundsvej ikke bliver beskyttet som resten af kommunen.

Med venlig hilsen
Liste T ved Kristine Bak, Ebbe Kyrø, Ann Harnek, Annette Nyvang og Peter Læssøe

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Venstre sætter fokus på klima- og kystudfordringerne i Drag­ør. På tur rundt langs diget får (fra venstre) Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, Linea Søgaard-Lidell, Morten Dahlin samt Helle Barth et indtryk af de skader, der er sket under de seneste storme.

Fokus på Dragørs kystudfordringer

Besøg fra minister og ordfører fra Venstre Læs mere

Det er nu blevet besluttet, at der skal etableres cykelbaner på Vestgrønningen. Arkivfoto: Thomas Mose.

Konservative i sjældent mindretal

Nu kommer der cykelbaner på Vestgrønningen. Flertallet sørger for nogle nye parkeringspladser, men ikke alle erstattes Læs...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk