Vi har modtaget:

Lidt ejendommeligt

For nogle uger siden anmodede jeg om aktindsigt vedrørende de udgifter, Amager Ressourcecenter (ARC) har erholdt til eksperimenter i at opfange CO2.

Interessen skyldes, at ARC er et interessentskab – et §60-selskab – hvor indtægter og udgifter stramt skal fastholdes, således borgerne kun afkræves de nødvendige omkostninger, hvilket eksperimenter ikke er.

Jeg fik efter et par forsøg dette svar:

»Kære Morten Dreyer. Netop disse omkostninger ligger Dragør Kommune ikke inde med, da de ikke har nogen økonomisk indflydelse på budgettet for renovation i kommunen.

Jeg har derfor kontaktet sekretariatschef Peter Roulund på ARC, der oplyser, at ARC har en række forskellige aktiviteter på området, som kan være relevante for dit spørgsmål, men at det vil være nødvendigt at have en nærmere dialog med dig for at afgrænse din forespørgsel, så det klart kan identificeres hvilke oplysninger, der er relevante.

Peter Roulund foreslog, at du kontaktede ham direkte for at drøfte dine spørgsmål.«

Så nu afventer jeg ARC.

Men at eksperimenter med nye aktiviteter og følgende udgifter for borgerne ikke findes at være af interesse for Dragør, finder jeg dog værende særpræget og ejendommeligt. 

Kommunen skal være garant for, at borgernes penge bruges efter reglerne.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer
Dansk Folkeparti i Dragør

Vi har modtaget: Dragørs værdier trues af infrastruktur-projekt

Søren Hvalsø har indsendt et debatindlæg om det kommende digeprojekts påvirkning af Dragørs værdier. Læs mere

Vi har modtaget: Værftsgrunden kommer endelig i udbud

Flemming Blønd fra Sydamagerlisen har skrevet et debatindlæg om udbuddet af det forhenværende værft på Dragør Havn.

Vi har modtaget: Skandaløse prisstigninger på kollektiv transport

Anne Grønlund har indsendt et debatindlæg om prisstigningerne i den offentlige transport. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk