Vi har modtaget:

Liste T er ude af budgetforhandlingerne

Fredag eftermiddag blev liste T reelt skubbet ud af budgetforhandlingerne – næsten inden de var begyndt. 

Borgmesteren – og efterfølgende Socialdemokratiet og Venstre – krævede, at liste T skulle bakke op om et økonomistyringsprincip, der går under navnet «4 trins-modellen«. Det vil liste T ikke, og vi finder det absurd, at borgmesteren laver denne kobling mellem en procedure i økonomiafdelingen og en deltagelse i en budgetforhandling. 

»4 trins-modellen« blev vedtaget af Socialdemokratiet, Konservative, Venstre (ACV) og Sydamagerlisten i februar. Den styrer økonomien på fire niveauer, hvis der er brugt for mange penge – begyndende på den enkelte institution til involvering af hele kommunens budget. 

Vi mener, at modellen er skruet forkert sammen, når det gælder store overskridelser, der kræver radikale spareplaner for et overholde økonomien. 

Aktuelt er tre områder økonomisk underdrejede på grund af modellen, fordi man ikke må kigge på tværs af alle sektorer eller udvalg, når der er konstateret større merforbrug. Det vil svare til, at et par med hver sin økonomi ikke må hjælpe hinanden, hvis den ene har økonomiske problemer. 

Liste T stemte derfor nej til at beslutte denne procedure. 

Annette Nyvang (tv.), Ann Harnek og Peter Læssøe fra liste T har forladt budgetforhandlingerne.
Annette Nyvang (tv.), Ann Harnek og Peter Læssøe fra liste T har forladt budgetforhandlingerne.

Det har vist sig på meget kort tid, at udmøntningen af dette økonomiske styringsprincip har sat store dele af kernevelfærden under pres i Dragør Kommunen. 

Allerede i foråret medførte princippet en beslutning om, at samtlige ældre i kommunen, der modtager hjemmepleje, nu skal revisiteres med henblik på at spare 2 mio. kr. i 2023. Kort tid efter beslutningen har direktionen meldt ud, at denne besparelse ikke kan lade sig gøre. Det er en umulig opgave, så man vil ikke kunne spare 2 mio. kr. i indeværende år.

Vi ser de samme tendenser på Hollænderhallen og på daginstitutionerne. 

Hollænderhallen skal – ud over ACV’s besluttede besparelser på 1,5 mio. kr. i år og yderligere 1,8 milo. kr. til næste år – også finde henholdsvis 400.000 kr. og 600.000 kr. i kompenserende besparelser for et merforbrug i 2022.

Det er her, man finder den bagvedliggende grund til, at Søbadet ikke har været åbnet i august – og at der er kaotiske tilstande omkring Hollænderhallen.

På daginstitutionerne betyder et merforbrug i 2021 på 3,3 mio. kr., at institutionerne måtte spare sidste år og igen i år. Og senest har situationen i Nordstrandens Vuggestue medført et tilsvarende stort merforbrug, som efter »4 trins-modellen« vil betyde besparelser på daginstitutionsområde også i 2024 og 2025. 

En insisteren på modellen vil sandsynligvis betyde, at Dragør Kommune ikke kan overholde lovkravet om minimumsnormeringer pr. 1. januar 2024.

Sammenfattende kan man sige, at styringsprincippet har medført politiske beslutninger, der ikke hænger sammen i virkeligheden, og som presser velfærden og medarbejderne på urimelig vis.

På denne baggrund har vi sagt nej til at fortsætte forhandlingerne. 

Vi ønsker et økonomistyringsprincip baseret på månedlige regnskaber, og hvor man ser på tværs af sektorer, hvis der er budgetoverskridelser midt i et budgetår. 

At insistere på »4 trins-modellen«, hvor merforbrug skal håndteres inden for hver sektor eller udvalg, er absurd – især i et år, hvor Dragør Kommune har modtaget cirka 19 mio. kr. i midtvejsregulering og kan se ind i en hidtil uset generøs udligning og øget skatteprovenu for år 2024. 

Der er muligheder for at styre på en anden måde og stadig sikre, at kommunen overholder de økonomiske hjørneflag.

Med venlig hilsen
Annette Nyvang, Ann Harnek og Peter Læssøe
Kommunalbestyrelsesmedlemmer for liste T

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk