Vi har modtaget:

Lukker byrådet biografen?

Sidste frist nærmer sig med hastige skridt

Biografforeningen lukkede ved udgangen af april Dragør Bio, og Dragør Borgerforening tæller på knapperne med hensyn til, om de skal overtage. 

I mellemtiden har byrådet valgt at holde deres mund. Hvilken fremtid de ser for Danmarks ældste biograf er hemmelig.

Ikke mindst mindst er Henrik L. Kjærsvold-Niclasen, der er kulturformand, og Helle Barth, som er formand for byplaner, ikke talende. Kan de virkelig se en fremtid i Drag-ør uden biograf efter 114 år? Uden at de som politiske ansvarlige har en mening?

Ejerne af bygningen er sat i et limbo, hvor de ikke aner, om de er købt eller solgt.

Ejendommen er underlagt en lokalplan, hvor der klart er angivet, at der skal være biograf.

Lokalplan 3, som blev vedtaget i 1979, er ganske specifik: 

»Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der omfattes af planen, ifølge kommuneplanlovens §31 kun udstykkes, bebygges, ombygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.« 

Og biografbygningen nævnes i afsnit 3,2: 

»Det i ejendommen tilstedeværende biograflokale forbeholdes offentlige formål, biograf og lignende kulturelle aktiviteter.«

Klar og tydelig jura 

Ønsker byrådet at nedlægge byens kulturelle perle, så skal man først med åbne øjne stemme for, at et flertal ønsker at nedlægge Dragørs biograf. 

Hvis det lykkes, så kan forvaltning i dialog med ejeren af bygningen begynde en lokalplanprocedure. Det er oftest et projekt, som kan tage lang tid. Lokalplanen med Dragør Badehotel blev f.eks. indledt i 2015, hvor ejerne indgav et ønske om bygningsændringer, hvilket først blev vedtaget efter 90 måneder i 2023. 

Lokalplan 3 omfatter hele Kongevejen med omliggender. 

I 2012 fik Dansk Folkeparti med et enigt byråd bag sig vedtaget, at lokalplanerne skulle revideres, og at man skulle starte med Lokalplan 3. Det har der på trods af efterlysninger dog aldrig været personale eller midler til.

Men en ting er jura, noget helt andet er byens dna.

Vil et flertal med åbne øjne fjerne biografen?

Jeg vil foreslå, at byrådet offentligt giver udtryk for at bevare biografen. Ingen lokalplansændringer. Derved vil man give borgerforeningen og biografforeningen en mulighed for en drøftelse om samarbejde om bevaring.

I dag kan de kulturelle foreninger og borgerne pludselig opdage, at der fremsættes forslag om boligbyggeri i et lukket udvalg.

Held og lykke med at sikre biografen.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer
Formand for Dansk Folkeparti i Dragør

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: Det kan ikke betale sig at spare på trivslen

Sanne Rossen, som er mor til et nuværende og et tidligere dagplejebarn, har indsendt et debatindlæg om omlægningen i...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk