Vi har modtaget:

Maskinelt dosispakket medicin

Oplæg til besparelser og øget sikkerhed for borgerne

På mødet den 3. oktober i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget fremlagde forvaltningen en orienteringssag om status på udbredelsen af maskinelt dosispakket medicin i hjemme- og sygeplejen i Dragør Kommune samt i Enggårdens boliger. Orienteringen kan findes på kommunes hjemmeside under dagsordener og referater.

Vi er i Konservative glade for, at vi endelig er kommet i gang med denne opgave. I en tid med mangel på arbejdskraft er det vigtigt, at vi drøfter alle muligheder for at give medarbejderne i kommunen mere tid til kerneopgaven. En af løsningerne er at frigive arbejdskraft ved at automatisere dosisindpakning af medicin.

Fordelen ved en dosispakkede mediciner er blandt andet, at sundhedspersonalet ikke skal bruge tid på at tælle medicin op i dosisæsker til borgerne. Det frigør tid, som kan anvendes på borgeren i stedet for. 

Dosispakket medicin giver desuden en langt bedre patientsikkerhed. Det er nemlig påvist, at antallet af fejl ved maskinelt dosispakket medicin er to pr. 1.000.000 pakker, medens antallet af fejl i manuelt pakkede pakker på landsplan er mellem to og fire fejl pr. 100 pakker.

Samtidig tager flere borgere med maskinelt dosispakket medicin den rette medicin til rette tid. Man skal nemlig blot hive en pose af rullen med medicin og indtage den på det tidspunkt, der er angivet på den. Det giver bedre helbred og livskvalitet, færre indlæggelser og færre besøg hos lægen, og samtidig slipper man også for at have en masse medicin liggende derhjemme.

Flere nordjyske kommuner har siden 2018 arbejdet med dosispakket medicin, og de oplever ud over ovennævnte fordele en langt større tilfredshed hos både borgere og deres pårørende.

Vi i Konservative ser frem til, at forvaltningen efter grundig analyse og involvering af blandt andet Ældrerådet og ved blandt andet også at se på de erfaringer, som andre kommuner i Danmark har høstet ved implementering af dosispakket medicin, iværksætter de nødvendige handlinger til at realisere potentialet i Dragør.

Med venlig hilsen
Trine Søe, Theis Guldbech og Jan Madsen
Konservative medlemmer af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: Det kan ikke betale sig at spare på trivslen

Sanne Rossen, som er mor til et nuværende og et tidligere dagplejebarn, har indsendt et debatindlæg om omlægningen i...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk