Vi har modtaget:

Mulighed for mere samkørsel 

Sydamagerlisten har til mødet i Klima-, By- og Ervervsudvalget onsdag den 7. februar  stillet forslag om, at forvaltningen undersøger muligheden for, at Dragør Kommune tilsluttes samkørselsordningen Nabogo. 

Nabogo er en grøn digital platform, som mere end 30 kommuner allerede har tilsluttet sig.

Mere end 70% pendler 

Som mange andre kommuner i hovedstadsregionen har Dragør en omfattende pendling. Hele 77,1% af de beskæftigede med bopæl i Dragør Kommune pendler til arbejde i andre kommuner. Ifølge Danmarks Statistik pendler der dagligt 5.290 borgere ud af kommunen. 

I hver bil sidder, der i snit 1,07 person – eller sagt på en anden måde: Kun i hver 19. bil sidder der mere end én person. Det giver som bekendt ofte massive trafikproblemer og lange køer. Problemer, som vi hidtil ikke har kunnet løse. Der er således et stort potentiale for øget samkørsel. 

Gevinst for alle 

Movia hæver nu billetpriserne med næsten 14%, uden at servicen forbedres. Måske det kan øge interessen for Nabogo, som er en samkørselsordning, der giver muliged for at sætte vores omfattende pendling i system. Ordningen vil forbedre borgernes mobilitet, mindske trængsel og gøre en forskel for klimaet. 

Nabogo er allerede implementeret i mere end 30 kommuner. Samkørselsordningen  tilgodeser både borgerne, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, den kollektive trafik, trængslen, privatøkonomien, parkeringsforhold – og ikke mindst klimaet.

Nabogo

Nabogos kunder er ikke brugerne, men derimod kommuner. Når Nabogo indgår resultatkontrakter med den enkelte kommune, er udgangspunktet for en succesfuld implementering en grundig analyse af, hvilket potentiale samkørsel indeholder i den konkrete geografi. 

Sydamagerlisten skønner umiddelbart, at det vil koste Dragør Kommune cirka 100.000 kr. at deltage i ordningen. Men da Dragør kommune igen i år har mere end 13 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler, burde der være mere end råd til det. 

Det vil være en intelligent investering i en grønnere og lettere hverdag for mange af Dragørs borgere. 

Med venlig hilsen
Flemming Blønd, cand.jur.
Medlem af -kommunalbestyrelsen for Sydamagerlisten (L)

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Hvem kontrollerer kontrollanterne?

Morten Dreyer har indsendt et indlæg i klimadebatten og om Kystdirektoratets og DMI's beregninger af den værst tænkelige stormflod....

Vi har modtaget: Hvalsafari på Sydvestpynten

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om oversvømmelserne på Sydvestpynten. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk