Vi har modtaget:

Nej til 26 elever i klassen

Liste T siger klart nej til, at der fremover kan stoppes op mod 26 elever ind i 0. klasse. Vi ønsker ikke at ændre det maksimum på 24 elever, vi har i dag i Dragør Kommune, når børnene indskrives i 0. klasse. 

På mødet i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget torsdag den 1. december lægger forvaltningen op til et »klasseloft på 26 elever i 0.–2. klasse, dog med mulighed for op til 28 elever i helt særlige tilfælde, for nye årgange fra skoleåret 2023/2024«.

26 elever ved skolestart er problematisk af flere grunde.

I de små klassertrin, hvor børnene kommer direkte fra børnehave og skal lære at gå i skole, er det vigtigt med mindre klasser, så lærerne har tid til at se, høre og anerkende hver enkelt elev. Vi ved, at en god skolestart er ekstremt vigtig for den videre skolegang.

Vi ved også, at risikoen for, at flere børn vil mistrives i en stor klasse, som naturligt genererer mere støj og uro, er stor – det er noget, vi ikke ønsker og slet ikke i dag, hvor børns mistrivsel allerede er bekymrende høj. 

Vi ved, at det slider på lærerne at løfte opgaven med at inkludere alle børn i store klasser – og er der noget, vi heller ikke ønsker, er det at skabe dårlige arbejdsmiljøer for de lærere, som det er stadigt sværere at rekruttere. Også i Dragør Kommune.

Allerede høj klassekvotient

Dragør Kommune har i flere år ligget i topfem blandt alle landets 98 kommuner, når det gælder flest elever i klasserne. Aktuelt er klassekvotienten i Dragør Kommunes skolevæsen 23,4.

Vi fornemmer, at der er et politisk flertal for 26 elever i 0. klasse, fordi man regner med, at man så ikke skal bygge ud med et 9. spor med dertilhørende udgifter. Vi vil advare mod den konklusion. Rent fysisk er der ikke plads til mere end 24 elever i klasserne på Dragør Skole. Det betyder, at man med 24 elever i begge klasser på Dragør Skole og med 26 elever i hver klasse på de to øvrige skoler maksimalt vil have plads til 204 elever på en årgang. Hvilket giver en klassekvotient på 25,5.

Allerede fra skolestart i 2025 og de følgende fem år forventes en klassekvotient på 25,5 eller mere ved indskrivningen i 0. klasse. 

Læg dertil, at Dragør Kommune er en tilflytterkommune, så også efter indskrivning og i de første skoleår vil der komme flere elever til, viser fakta. Det betyder, at der er en reel risiko for, at der vil være indskolingsklasser med op til 28 elever, ikke bare i »helt særlige tilfælde«, men som et tilbagevendende problem.

Mod folketingsbeslutning

Det er paradoksalt, at en folketingsbeslutning om at sænke klassekvotienten fra 28 til 26 i 0.–2. klasse bliver brugt til at hæve klassekvotienten i Dragør Kommune. Det landspolitiske formål med ændringen er ellers »at give de yngste elever en god skolestart, som understøtter børnenes faglige, trivselsmæssige og social udvikling«. 

Det er af præcis samme grund, at vi i Dragør Kommune hidtil har opereret med en klassekvotient på 24, og det håber vi, at et flertal i kommunalbestyrelsen fortsat vil værne om.

Med venlig hilsen
Peter Læssøe, Annette Nyvang og Ann Harnek
Kommunalbestyrelses-medlemmer, liste T

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk