Vi har modtaget:

Ny værftshal på Dragør Havn

I Dragør Nyt den 8. marts læste vi artiklen »Ny værftshal kan være på vej« (Dragør Nyt nr. 10, side 3, red.). I artiklen står, at Dragør Kommunes administration mener, at en dispensation til et større bygningsvolumen ud til byggefeltets afgrænsning skal gives. 

Der står også, at sagen skal i naboorientering efter behandling i Klima-, By, og Erhvervsudvalget. Hvilke naboer der er tale om, ved vi ikke – og desuden er vi jo mange beboere i Dragør, som bruger havnen. 

I Palle Christoffersens indlæg i Dragør Nyt den 15. marts »Tilbygning bør gennemtænkes« påpeges vigtigheden af at tænke på, hvordan der bygges på Dragør Havn (Dragør Nyt nr. 11, side 6, red.). Vi er enige i, at tilføjelse af endnu en fløj til den eksisterende store, dominerende værftsbygning ikke vil gavne havnens udseende og miljø.

Med venlig hilsen
Pia Krönlein, Eliana Odorico og Mari-Anne Gall

Vi har modtaget: »Den Sorte Firkant«

Ole Storgaard har indsendt et læserbrev til Dragør Nyt. Læs mere

Vi har modtaget: Den sorte firkant

Jørgen Frederiksen har indsendt et læserbrev til Dragør Nyt. Læs mere

Vi har modtaget: Bådeværftet »Den Sorte Firkant«

Ole Storgaard har indsendt et svar til Morten Dreyer. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk