Vi har modtaget:

Op og ned i sagen om Strandparken

På kommunalbestyrelsens møde i sidste uge blev sagen om Strandparkens helhedsplan behandlet i to omgange. 

Det ene handler om Strandparkens bestyrelses ønske om at anvende Hvidtjørnsarealet til opstilling af boligpavilloner. 

Det andet var et forslag fra Socialdemokratiet om, at kommunen i en flerårig periode ikke skal have lov til at anvise boliger i Strandparken.

Helhedsplanen og renovering

Strandparken har et helt berettiget ønske om at renovere Afdeling 1 og Afdeling 5. 

Tilbage i 2020 blev der indgivet ansøgning, og helhedsplanen blev godkendt med den samlede økonomi ved renoveringen, fremtidige huslejer, hvordan renoveringen skal foregå, og ikke mindst om beboerne kan blive boende i renoveringsperioden – og hvis ikke, hvordan genhusning skal finde sted. 

Denne plan blev godkendt i dels Landsbyggefonden, som er kommunens garant for, at der er regnet rigtigt, samt at budgettet er realistisk, og efterfølgende i kommunalbestyrelsen.

Ansøgningsprocessen startede i 2020, og først i 2024 forventes man at kunne gå i gang med byggeriet. 

Hvidtjørnsarealet

Kommunalbestyrelsen har godkendt helhedsplanen og har i februar 2023 samtidig truffet en beslutning om, at Strandparken kan undlade at udleje ledige boliger, så de får flest mulige ledige lejligheder til genhusning, når de engang i 2024 og årene frem forventes at komme i gang med renoveringen. 

Strandparkens bestyrelse har i deres oprindelige planlægning indarbejdet rammer for deres genhusning. Først i sommeren 2023 retter Strandparken henvendelse om, at de gerne ser, at de kan disponere over det grønne areal ved Hvidtjørnen, så de har dette som en buffer til opstilling af pavilloner.

Strandparkens ønske behandles politisk, hvor det ønskes, at Strandparken redegør for, hvorfor de ikke kan anvende deres egne grønne arealer til at opstille pavilloner på. 

Strandparken har efterfølgende oplyst, at de ikke kan bruge egne grønne arealer, da de ikke ønsker, at deres beboere skal bo på et areal, hvor der samtidig renoveres lejligheder. Hertil skal bemærkes, at i Strandparkens Afd. 1 er det kun stueetagerne, der skal genhuses, mens resten af beboerne på 1. og 2. sal forbliver i boligerne, mens der renoveres. I Afdeling 5 skal alle fraflytte, mens der renoveres. 

Det er vores vurdering, at de grønne arealer mellem bygningerne i Afdeling 1 er så store, at de sagtens vil kunne rumme de 6–12 pavilloner, som Strandparken måske ønske at sætte op. Vi synes også, det er rimeligt at opføre pavilloner på boligselskabets egen grund, i stedet for på andres. Det er normal procedure for alle, der vil renovere. Derfor har vi sammen med Venstre stemt for, at der ikke gives tilladelse til, at boligselskabet kan placere deres pavilloner på Hvidtjørnsarealet. 

Strandparken har i deres seneste henvendelse oplyst, at de overvejer at opsige kommunens anvisningsret til Wiedergården. Det er vores opfattelse, at de to sager ikke har noget med hinanden at gøre, og at Strandparken blander sagerne sammen for at lægge det nødvendige pres på kommunen. 

Opsigelse af boligsocial anvisning

Strandparken har samtidig i deres henvendelse fra sommeren 2023 anmodet om, at Dragør Kommune frasiger sig den lovbestemte ret til at råde over ¼ af alle ledige boliger. 

Kommunen anvender boliganvisning til borgere i særlige sociale situationer, hvor man er akut boligløs. Det er netop vedtaget ved lov, at kommunerne har denne ret, da det er et vigtig social-politisk instrument i mulighederne for danske kommuner at kunne boliganvise borgere i akut bolignød.

Et flertal i kommunalbestyrelsen har sagt nej til at frasige sig denne vigtige anvisningsret.

Socialdemokratiet havde på kommunalbestyrelsens møde fremsat forslaget fra Strandparken på ny med indstilling om, at kommunen opsiger sin boliganvisning. Dette blev nedstemt af Konservative, Venstre og Sydamagerlisten. 

Det er for os uforståeligt, hvordan vores gode samarbejdspartnere i Socialdemokratiet, der har formandsposten i socialudvalget og ansvaret for socialpolitikken i Dragør, kan anbefale, at kommunen i de år renoveringen pågår, skal frasige sig retten til at anvise borgere i akut nød en bolig. Og samtidig velvidende om, at der netop er ændret i lovgivningen, hvor kommunerne straffes økonomisk, hvis ikke de kan boliganvise borgere på for eksempel herberger en bolig inden for tre måneder. Det kan eksempelvis være den enlige forælder, der står i en akut boligsituation. 

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup, Mia Tang, Martin Wood Pedersen, Theis Guldbech, Jan Madsen og Trine Søe
Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen

Vi har modtaget: Hvad eller hvem er SprogUglen?

Trine Søe, Mia Tang og Theis Guldbech (C), medlemmer af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget forklarer i dette læserindlæg...

Vi har modtaget: Hvor er der en voksen?

Annette Nyvang, Ann Harnek og Peter Læssøe fra liste T, har indsendt et debatindlæg om problemer med minimumsnormeringerne.

Vi har modtaget: Idrætshallerne under forandring

Asger Villemoes Nielsen, der er direktør i Dragør Kommune, forklarer i dette debatindlæg, hvad planerne er med idrætshallerne i...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2023 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk