Vi har modtaget:

Parkeringen omkring Dragørs gamle by

I juni 2023 var der en politisk debat om parkering i og omkring den gamle by i Dragør. Debatten blev startet på baggrund af politiske overvejelser om trafiksikkerheden på Vestgrønningen. 

Den politiske opmærksomhed, der var på daværende tidspunkt var, at der er for mange biler parkeret på Vestgrønningen, og at det er uhensigtsmæssigt for trafiksikkerheden. Det er ikke en bekymring, vi deler i Konservative – men vi valgte at gå med til at få belyst sagen. 

Sagen har siden da verseret med forskellige fortegn i flere spor og politiske konstellationer. Derfor vil vi gerne give et oprids og dele vores holdning til, hvordan, vi mener, denne sag bør håndteres.

Spor 1

Sagen om parkering startede helt tilbage i oktober 2020, hvor Socialdemokratiet foreslog, at parkering på Vestgrønningen skulle begrænses. Partierne uden om Konservative ønskede dette undersøgt, og i december 2021 blev det vedtaget uden om Konservative, at man skulle undersøge mulighederne for at lave erstatningsparkering, hvis man nedlagde parkeringen på Vestgrønningen. 

Herefter har sagen ligget hen – og den 8. juni 2022 besluttede Konservative sammen med Socialdemokratiet og Venstre, at det skulle undersøges, om der kan etableres erstatningsparkering på Rønne Allé. Dette for at opretholde antallet af parkeringspladser omkring den gamle by. 

Der blev også truffet beslutning om, at der ikke skulle nedlægges parkeringspladser, med mindre det lykkedes at få etableret det samme antal erstatningsparkeringspladser, som de 26 pladser, der er på Vestgrønningen.

Parkeringen ved Stejlepladsen på Dragør Havn. Arkivfoto: HAS.
Parkeringen ved Stejlepladsen på Dragør Havn. Arkivfoto: HAS.

Spor 2

Den 9. august sidste år behandlede Klima-, By- og Erhvervsudvalget vurderingen af ovennævnte muligheder i spor 1. Det blev konkret vurderet, at det ikke var hensigtsmæssigt at lave parkeringspladser ved at ændre trafikafviklingen på Rønne Allé. 

I stedet for blev det besluttet at spørge borgerne i og omkring den gamle by, om der kunne være interesse i at udvide antallet af parkeringspladser ved Stejlepladsen og inddrage en del af Stejlepladsen til parkering. 

Spor 3

I december sidste år blev spor 2 behandlet. Her var alle partier enige med Konservative i, at Stejlepladsen ikke skal anvendes til parkering. Samtidig var der enighed om, at få genopstreget med gule striber, hvor man må parkere på Vestgrønningen – ligesom der mellem alle partier var enighed om, at vi i Dragør skal have en bedre skiltning til turister og besøgende i forhold til, hvor de kan parkere. 

Denne enighed holdt desværre ikke december måned ud. På kommunalbestyrelsens møde den 20. december valgte Socialdemokratiet, Venstre, Sydamagerlisten, Moderaterne og liste T at suspendere de ellers gode beslutninger i udvalget og besluttede, at sagen skulle starte forfra på udvalgsmødet i Klima-, By- og Erhvervsudvalget.

De nye spor

Da sagen skulle genbehandles i januar i år, valgte Socialdemokratiet, Venstre, Sydamagerlisten, Moderaterne og liste T at udsætte sagen på ny, og her i denne måned – februar 2024, da sagen skulle endelig afgøres, valgte de samme partier at udsætte sagen igen.

På sidste omtalte møde havde Konservative stillet et konkret beslutningsforlag omhandlede tre ting.

For det første, at der ikke etableres parkering på Stejlepladsen, som det tidligere har været i høring. 

For det andet, at der foretages en markering med gult, hvor der ikke må parkeres på Vestgrønningen (tæt ved udkørsler og hjørner).

For det tredje, at der indhentes tilbud på revidering af kommunens skiltning.

Det blev besluttet af alle partier, at der ikke etableres parkering på stejlepladsenog at der indhentes tilbud på ny skiltning. 

Desværre var det kun Konservative, der syntes, at vi skal sikre, at det er tydeligt, hvor man må parkere, ved at opmærke med gult. 

Liste T oplyste i en protokol, at Socialdemokratiet, Venstre, Sydamagerlisten og liste T stemmer nej til markering med gult, idet de ønsker en anden løsning, der fremsættes snarest. 

Aktuel status

Konservative har med sit forslag sikret, at der ikke kommer parkering på Stejlepladsen. Samtidig er det nu sikret, at vi får vurderet, hvad det koster at få bedre skiltning af hensyn til turister og gæster. 

De øvrige partier har fortsat et ønske om finde anden løsning for parkering på Vestgrønningen, med det formål at der skal etableres cykelbaner. Hvad, løsningen er, står p.t. hen i det uvisse.

Fra Konservative ligger det helt klart. Vi er åbne for dialog og gode forslag. Men vi kommer ikke til at nedlægge parkeringspladser og forringe vilkårene i og omkring den gamle by. Det tjener ikke borgerne – og slet ikke vores detailhandel i byen. Hvor der er butiksliv, skal der være parkeringspladser. 

Fra Konservatives side er vi også af den opfattelse, at det ikke er trafikfarligt på Vestgrønningen. Cyklister kan cykle på indersiden, hvor de almindelige parkeringspladser er. Og Vestgrønningen er ikke en skolevej. Der er trygge trafikveje for børn, der skal cykle til Dragør Skole, og Vestgrønningen skal ikke benyttes som en skolevej.

Vi afventer nu eventuelle gode politiske idéer fra de andre partier. Og imens glæder vi os over, at vi fik sikret, at der ikke laves parkeringspladser på Stejlepladsen, og at vi har sikret denne som en del af den gamle havn og fastholder kulturarven om Stejlepladsen. 

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup, borgmester, Mia Tang, Jan Madsen, Martin Wood Pedersen, Theis Guldbech og Trine Søe
Den Konservative gruppe

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Det er nu blevet besluttet, at der skal etableres cykelbaner på Vestgrønningen. Arkivfoto: Thomas Mose.

Konservative i sjældent mindretal

Nu kommer der cykelbaner på Vestgrønningen. Flertallet sørger for nogle nye parkeringspladser, men ikke alle erstattes Læs...

Der er trængsel ved håndvasken

Borgerne i Dragør kæmper for butikslivet og udfordrer lokalpolitikernes beslutningsvilje Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk