Parkeringspladserne langs Vestgrønningen.
Parkeringspladserne langs Vestgrønningen.

Vi har modtaget:

Parkeringspladser

Konservative ønsker ikke at fjerne parkeringspladser ved den gamle by!

Vi kan ikke sige ja til at nedlægge 26 parkeringspladser på Vestgrønningen, når der ikke er styr på, hvor beboere og gæster i og omkring Dragør Gamle By så skal parkere henne. Det var vores meget klare budskab på denne måneds møde i Klima-, By- og Erhvervsudvalget, men vi blev stemt ned. 

På mødet fremlagde Venstre, Socialdemokratiet, liste T, Moderaterne og Sydamagerlisten (A, L, M, T og V) et fælles forslag, der potentielt set kan få vidtgående konsekvenser for parkeringsmulighederne omkring Vestgrønningen. 

I stedet for de 26 parkeringspladser ønsker A, L, M, T og V at etablere en cykelbane – uagtet at man også kan stille stort spørgsmålstegn ved, hvor mange cyklister, der får glæde af en sådan bane, da stort set alle børn kører bagom. 

Ligeledes er Vestgrønningen ikke kategoriseret som en skolevej – det har vi en lang række stisystemer til. 

Mandag morgen tog vi selv pulsen på behovet og noterede nul skoleelever og blot fire voksne på strækningen, hvilket ifølge skolepatruljen er helt normalt. 

Vi har tidligere været positivt stemt over for en cykelbane, hvis der af trafiksikkerhedsmæssige årsager er brug for det, og hvis der kan anvises p-pladser andre steder i umiddelbar nærhed. Men når dette ikke er tilfældet, kan vi simpelthen ikke bakke op om forslaget. 

A, L, M, T og V har dog besluttet at erstatte de mange p-pladser med en cykelbane og lægger også op til at lukke ind/udkørsel til Strandgade fra Vestgrønningen, så der kan etableres tre nye p-pladser der. Samtidigt beder partierne kommunens forvaltning om at gennemgå alle parkeringspladser omkring den gamle by og fremlægge forslag til optimering af parkeringskapaciteten, så der måske kan findes nogle flere p-pladser på den måde. 

Hos de Konservative har vi dog svært ved at få øje på, at dette på nogen måde vil være et tilstrækkeligt alternativ, og vi mener, at det stiller både beboere, gæster og de handelsdrivende på Kongevejen væsentligt dårligere at fjerne p-pladser, som der allerede i dag er rift om. Samtidig mener vi, at penge brugt på potentielle omkostninger ved en omlægning af selve parkeringspladserne på indersiden af Vestgrønningen vil kunne bruges bedre. 

Konservative beklager også, at resten af udvalget ønsker at få afdækket muligheden for parkering på Sekskantens tidligere placering. Konservative bakker ikke op om, at en så central og attraktiv placering i hjertet af Dragør skal erstattes af parkeringspladser. 

Vi er kede af at være blevet stemt ned og håber, at de øvrige partier vil droppe idéen, når forvaltningen har set på sagen igen. 

Med venlig hilsen
Mia Tang og Martin Wood Pedersen,
medlemmer af kommunal-bestyrelsen samt Klima-, By- og Erhvervsudvalget

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk