Vi har modtaget:

Politiker-praktik

I sidste uge var jeg på politiker-praktik i både Dragør Ungdomsklub og Klub Drag-ør. Mit ønske om at være i praktik netop her var at danne en »basislinje« forud for den næste fase i udmøntningen af Budget 2023 af det nye børne- og ungetilbud i Dragør. 

I praktikken fik jeg mulighed for dialog – både med personale, men ikke mindst børnene og de unge.

Besøg i Klub Dragør

I Klub Dragør (for 4.–6.-klasserne) var jeg på besøg på Krudthuset, hvor jeg blandt andet fik fornøjelsen af at overvære aktiviteten »Verdensmesterskabet i Stikbold«, at lave skåle ud af vinylplader og at tabe i kortspil i fællesrummet.

Det var en rigtig god oplevelse – ikke mindst at se, hvordan børnene føler sig trygge til at være præcis dem selv og udfolde sig både socialt og kreativt.

Ungdomsklubben

Ungdomsklubben besøgte jeg om søndagen, hvor der normalt er fællesspisning. Det var der desværre ikke den dag. 

Fællesspisning er en aktivitet, som jeg tænker virkelig har en god pædagogisk effekt og mulighed for snakke på tværs af bordet.

Ungdomsklubben giver bestemt de unge en mulighed for at mødes og socialisere sig i trygge omgivelser, hvor der også er mulighed for at lave aktiviteter.

Jeg selv blev kastet ud i adskillige fodboldkampe på den gamle udendørs boldbane. Her fik jeg også en god snak med de unge om, hvad de gerne så det nye tilbud indeholde.

Næste fase

Som medlem i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget ser jeg frem til den næste fase i etableringen af det nye fusioneret børne- og ungetilbud i Dragør. 

Den næste fase består af det indholdsmæssige, hvor inddragelse af relevante interessenter bliver en vigtig del af at få Danmarks bedste tilbud.

Med venlig hilsen
Theis Guldbech
Medlem af kommunalbestyrelsen samt
Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 
for Konservative

 

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: Det kan ikke betale sig at spare på trivslen

Sanne Rossen, som er mor til et nuværende og et tidligere dagplejebarn, har indsendt et debatindlæg om omlægningen i...

Vi har modtaget: Borgmesteren vil sælge Krudthus 2

Ann Harnek, Annette Nyvang og Peter Læssøe – allt fra liste T – har indsendt et debatindlæg om det...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk