Vi har modtaget:

Rum til leg og nærvær

Hvordan foregår et virksomhedsbesøg for et politisk udvalg?

Jo, det kan såmænd være en rundtur på skolerne, daginstitutionerne eller diverse foreninger. 

I sidste uge var det medlemmer af Børne-, Fritids- og Kulturvalget, daginstitutionslederne, forældrebestyrelsesformænd og forvaltning, der  på tur rundt til vores dejlige vuggestuer, børnehaver og integrerede daginstitutioner. 

Rundturen skete i forbindelse med et dialogmøde, hvor temaet var »rum til leg og nærvær«, så besøgene på de respektive lokationer var derfor essentielle for at skabe et fælles grundlag for dialogen.

Del af dagtilbudspolitikken

»Rum til leg og nærvær« er et af punkterne i Dragør Kommunes »nylige« politik for dagtilbudsområdet – en politik, der er blevet lavet gennem fælles indsats mellem børn, forældre, personale, ledere, politikere og forvaltning. 

Helt specifikt lyder paragraffen:

Hverdagen i vores dagtilbud er genkendelig, sjov og fuld af leg.

  • Vi skaber rum til fordybelse og nærvær i mindre fællesskaber.
  • Vi tilpasser os børnegruppen og lader os opsluge af dét, børnene er optaget af.
  • Vi udfolder børnenes fantasi, krop og kreativitet i en vekslen mellem leg på børnenes initiativ og planlagte aktiviteter. 

Under besøgene var det tydeligt at mærke det kæmpe engagement, indlevelsen og ikke mindst stoltheden, når hver enkelt leder viste og fortalte om deres institution, og hvordan de fysiske rammer er med til at opfylde ovenstående politik. 

Dialogmøde

På det efterfølgende dialogmøde var temaet stadig »rum til leg og nærvær«, men vi kom også generelt rundt om dagtilbudspolitikken for 0–6-årsområdet. 

I forbindelse med både besøg og efterfølgende dialog var der gode eksempler på, hvordan »rum« skabes både indenfor, udenfor og ikke mindst, som alle ledere gjorde meget ud af at understrege, nemlig pædagogen som det tredje rum.

Det var yderst interessant at høre, hvordan alle daginstitutionerne arbejder med de forskellige rum, og at de alle var klar over og enige om, at det er pædagogen, der til enhver tid er med til at sætte rammen for den gode leg og at vise nærvær.

Den kommende tid 

I Børne-, Fritids- og Kulturvalget vil vi i den kommende tid blive orienteret omkring børneantal og projicering af kommende årgange, som typisk bliver grundlag for politisk diskussion og behandling, da vi fortsat skal sikre gode fysiske rammer, både inde og ude. 

Uden gode rammer kan vores daginstitutioner ikke efterleve den politik, vi har i kommunen for området.

Vi er heldige i Dragør, da vi har nogle dygtige ledere, som hver dag er med til at sætte rammen om vores børn i fællesskab med de dygtige pædagoger, pædagogisk assistent uddannet og pædagogmedhjælper.

Der skal lyde et kæmpe tak herfra!

Med venlig hilsen
Theis Guldbech
Medlem af Dragør Kommunalbestyrelse
samt Børne-, Fritid- og Kulturudvalget for Konservative

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: Det kan ikke betale sig at spare på trivslen

Sanne Rossen, som er mor til et nuværende og et tidligere dagplejebarn, har indsendt et debatindlæg om omlægningen i...

Vi har modtaget: Borgmesteren vil sælge Krudthus 2

Ann Harnek, Annette Nyvang og Peter Læssøe – allt fra liste T – har indsendt et debatindlæg om det...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk