Vi har modtaget:

Sdr. Tangvej og almennyttige boliger

Visualisering af et eventuelt kommende byggeri på Sdr. Tangvej.
Visualisering af et eventuelt kommende byggeri på Sdr. Tangvej.

Konservative (Martin Wood og Mia Tang) har et indlæg i sidste uges Dragør Nyt (Dragør Nyt nr. 11, side 6 – red.) omkring lokalplanen for Søndre Tangvejs-arealet foranlediget af, at et flertal i Klima-, By- og Erhvervsudvalget (KBEU) har besluttet at få afdækket et forslag fra Socialdemokratiet om mulighederne for at inddrage almennyttigt boligbyggeri i udviklingen af området.

Vi vil godt slå fast, at det ikke er en politisk prioritet for Venstre, at der skal indgå almennyttige boliger i den videre udvikling af området. Vi har dog også den opfattelse, at vi – ikke mindst i lyset af den demografiske udvikling de kommende år – har et stort behov for at få revurderet vores strategi for by- og boligudviklingen. Dette er da også med i konstitueringsaftalen mellem Venstre, Socialdemokratiet og Konservative, hvor parterne har skrevet under på følgende:

»Der er grundlæggende enighed mellem alle partier omkring et fokus på behovet for ungdomsboliger, almene boliger, ejerboliger og senior bofællesskaber. Parterne ønsker, også set i lyset af kommende mulige ændringer af støjkonsekvenszoner, at iværksætte en analyse og vurdering af, hvad behovet for de forskellige boliger reelt er i Dragør Kommune. Denne viden skal danne grundlag for en grundig politisk drøftelse og prioritering af en langsigtet strategisk plan for vores boligmasse i Dragør.«

I respekt for konstitueringsaftalens formulering ser vi ikke noget problem i at se nærmere på mulighederne – også selv om vi er skeptiske omkring almennyttige boliger i den konkrete sammenhæng. Men der er jo andre kommunalt ejede grundstykker, som kunne komme i spil i relation til en samlet vision for en by- og boligudvikling med blandede boligformer og forskellige ejerformer, som kan tilgodese såvel unge som ældre/seniorer.

Med venlig hilsen
Helle Barth (V), formand for KBEU,
Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen (V), medlem af KBEU, samt
Erik Skovgaard Nielsen, formand, Venstre i Dragør

Strandparken igen igen

Fejl og manglende handling præger både busser og boligselskab Læs mere

Sommerhilsen fra Venstre i Dragør

Reflektioner og forventninger: Venstre markerer lokale succeser og fremlægger fremtidige planer for Dragør Kommune Læs mere

Skærpede krav til nyt erhvervsområde

To store lagerhaller bliver til flere mindre, efter kommunalbestyrelsen har diskuteret udviklingen af den sydlige del af det nye...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk