Vi har modtaget:

Skal vi lukke for al gassen?

Folketinget vedtog i juni sidste år, at al gas til husopvarmning skal udfases senest i 2035. 

Måske gav det god mening, da man vedtog det, men hvorfor har vi så travlt? Jo – siger vor to klimaministre: 

»Vi skal være foregangsland.« 

Hvorfor skal vi egentlig det? Vi er blevet uafhængige af Putins gas, og nye beregninger viser, at al gas i vores i gasnet vil være biogas allerede i 2030. 

Samtidig afsløres det, at vore kraft-varmeværker hvert år importerer cirka 2 mio. tons træflis fra blandt andet Estland, Brasilien, Norge, Spanien og Tyskland, og det forurener dobbelt så meget som gas. Er vi virkelig et grønt foregangsland? 

Selvfølgelig skal vi være grønnere, men vi kan godt tænke grøn omstilling på en mere intelligent måde.

En udsættelse med fordel

De fleste kommuner har meget pligtopfyldende gjort sig stor umage med at planlægge til fjernvarme. Også Dragør. Men nu er konverteringspuljen tom. 

Herforuden er der stigende priser på materialer, mangel på arbejdskraft og tidsplaner, der skrider. 

Det er samtidig gået op for forbrugerne, at fjernvarme hverken er billigere eller grønnere, end naturgassen. Måske tværtimod. Oveni fjernvarmeværkernes forbrændingsforurening med træflis kommer al forureningen fra selve installationsprocessen: produktion af rør, isolering, opgravning, transport, nye installationsenheder og skrotning af gamle fyr. Altsammen forbrug af sort energi. Måske er det i virkeligheden godt, at vi må vente lidt med fjernvarmen?

Hastværksarbejde

En opgravning af Dragør Gamle By vil formentlig tage et par år og give store gener, støj og måske sætningsskader.

Hvorfor ikke bare bevare det meget velfungerende gasnet, der ligger der i forvejen? 

Det giver både økonomisk og klimamæssigt god mening at bevare gasnettet de steder, hvor ulemperne og udgifterne er for store. 

Samtidig kan man undre sig over, at regeringen vil lukke for al gas til husopvarmning, samtidig med, at den har bevilget 1,5 mia. kr. til en gasledning til de to sukkerfabrikker på Falster og Lolland – til gas, som skal afløse olie. Rørledningen er på vej og klar i 2024. 

Hvor er logikken? Den gamle by må ikke bevare sit gasnet, men sukkerfabrikkerne giver man en gratis gasledning betalt af gaskunderne.  

Fremtidens løsninger

Regeringens ambition er at satse på elproduktion og at udfase vore fire kulkraftværker. Man vil på få år fordoble antallet af vindmøller på land og udvide arealet af solceller på danske marker fra 1.600 hektar til 24.500 hektar. 

Det forekommer helt urealistisk. Og selv om det skulle lykkes, vil vi stadigvæk have brug for el, når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner. Vi kan ikke nøjes med sol og vind og bare lukke for gassen. 

35 mia. kr. til CO2-fangst

Danmark står for 0,1% af verdens samlede drivhusgasudledning. Alligevel har regeringen besluttet at bruge 35 mia. kr. på at indfange CO2, uden at det har nogen som helst effekt på den samlede globale udledning. 35 mia. kr. til indsamling af varmluft, der skal pumpes ned i de gamle oliefelter. Hvorfor? Jo, vi skal være foregangsland, og det pynter på Danmarks klimaregnskab. 

Valg af teknologier

Power-to-X-teknologien, der er fremstilling af brint med overskudsenergi fra sol og vind, er i hastig udvikling over hele verden. 

Brinten kan sammen med indsamlet CO2 meget simpelt omdannes til methan (gas) eller til methyl (brændstof). 

Også udviklingen af kernekraft er i hastig udvikling. Og her er helt nye teknologier taget i anvendelse. I Danmark er man for eksempel kommet langt med at udvikle en salt-smeltereaktor. I Finland og Sverige har de i alt fem kernekraftværker og satser stort på yderligere udbygning. Måske vil det være mere intelligent i Danmark at bruge de 35 mia. varmluftskroner til udvikling af de nye teknologier fremfor at bruge dem på nyttesløs indfangning af CO2. 

Hvis Danmark skal være foregangsland og duksen i klassen, skal vi nok tænke os yderligere om. 

Med venlig hilsen
Flemming Blønd
cand.jur
Kommunalbestyrelsesmedlem for Sydamagerlisten (L)

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget – svar til Søren Jacobsen: Fjernvarme

Borgmester Kenneth Gøtterup har indsendt et debatsvar til Søren Jacobsen angående spørgsmålet om fjernvarmeudrulningen. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk