Vi har modtaget:

Sommerhilsen fra Socialdemokratiet 

Sommeren nærmer sig, samfundet går for en tid lidt ned i gear, og de fleste er på vej ud i sommerlandet – Socialdemokratiet ønsker god sommer til alle

Nu går vi sommeren i møde. De politiske møder er stort set afviklet, og en god ferie venter forude, inden vi igen er klar til den politiske hverdag. 

Første halvår har stået på mange store politiske sager. Ikke mindst sagerne om kystbeskyttelse, fjernvarme og nyt sorteringsanlæg har fyldt meget. 

For Socialdemokratiet har det i alle sager været det bærerende princip, at vi skal gøre det, der er bedst for fremtiden. Vi skal beskytte Dragør mod vandet, der kommer. Vi skal sikre den nødvendige og klimavenlige varmeforsyning, og vi skal gøre alt, hvad vi kan, for, at vores affald bliver sorteret og genanvendt mest muligt. Grønne og bæredygtige løsninger for fremtiden. 

Både kystsikringen og fjernvarmen er i proces – men desværre blev den øgede sortering ikke til noget. 

Socialdemokratiet kæmpede til det sidste for at overbevise CVL-flertallet (Konservative, Venstre og Sydamagerlisten, red.) om at gå med den grønne løsning – desværre forgæves. 

Vi må desværre frygte, at denne beslutning vil stille Dragør dårligere, også i andre sammenhænge, hvor et kommunalt samarbejde er bydende nødvendigt.

Budgetforhandlinger

Den lokale finanslov ligger og venter lige på den anden side af sommeren. Selvom kommunernes samlede økonomi er blevet løftet, er det ikke nok, og der venter endnu en gang svære forhandlinger forude.

Udfordringerne er kendte; vi bliver flere ældre, og flere børn og unge har brug for ekstra støtte eller tilbud. Det er velfærd, der virker, men det presser økonomien. Vi skal endnu en gang balancere mellem at være både økonomisk og socialt ansvarlige. 

Socialdemokratiet går til budgetforhandlinger med samme stil, som vi plejer. Klar på at tage ansvar inden for de givne rammer og med fokus på at træffe gode og langsigtede beslutninger – også når det er svært. 

Vi håber også på nogle forhandlinger præget af ordentlighed samt respekt for hinandens forskelligheder, og vi forventer, at alle partier og lister går til forhandlingerne med ambition om at lave en aftale sammen. 

Vi kommer i de kommende år til at skulle tage hårde og svære prioriteringer, og det kræver en fornyet politisk samtale og forventningsafstemning med alle borgere. Den vi vil gerne foreslå vores kollegaer i kommunalbestyrelsen, at vi er fælles om at invitere til – f.eks. i forlængelse af budgetvedtagelsen. 

For uagtet om man er rød eller blå, så ændrer vores betingelser sig væsentligt, og vi kommer til at gøre mindre af nogle ting for at kunne gøre mere af noget andet. Derfor skal vi politikere ud af vores lønkammer og ud til borgeren og tale om fremtidens velfærd. 

Den socialdemokratiske gruppe ønsker alle borgere og medarbejdere en dejlig og velfortjent sommer. 

Med venlig hilsen
Nicolaj Bertel Riber, viceborgmester, og Ole H. Hansen
Medlemmer af kommunalbestyrelsen
Den socialdemokratiske gruppe

Nytænkende vision for Dragørs erhvervsliv sendes nu i høring

Dragør Kommune inviterer til dialog om fremtidens bæredygtige erhvervspolitik. Læs mere

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Foto: Rigspolitiet.

Fortsat høj tryghed i nærmiljøet

Trygheden er faldet godt 5% på et år, men Dragørs borgere
er ifølge måling stadig mere trygge end...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk