Vi har modtaget:

Status over PFAS-forurening

Drikkevandsressourcen i Dragør er ødelagt af PFAS- og pesticidforurening.

Dragør Kommunes jord, drikkevandslommer og vandløb er forurenet med PFAS-stoffer, der via brandslukningsskum er spredt over brandøvelsespladserne i Københavns Lufthavn.

Vidtfavnende forurening

PFAS, også kaldet evighedskemikalier, er op mod 200.000 gange giftigere, end de pesticidrester, der er fundet i vor lokale drikkevandsindvinding, er.

Hovedgrøften med udløb i Søvangsbugten er ligeledes blevet forurenet af lufthavnens aktiviteter.

Skadelidte er Dragør Kommune og det kommunalt fællesejede vandforsyningsselskab HOFOR A/S – sidstnævnte grundet kontaminerede drikkevandsboringer. 

I 2012 var Dragør 95% selvforsynende med drikkevand, men nu blot ti år senere er HOFOR nærmest ude af stand til at levere rent, lokalt drikkevand til borgerne.

Alene i 2021 måtte HOFOR lukke fire vandboringer i Dragør. Boringerne overholdt ikke grænseværdierne for giftige fluorholdige stoffer i drikkevandet.

Lufthavnens ansvar

Københavns Lufthavn støjforurener, luftforurener, jordforurener og vandforurener i Dragør.

Den danske stat ejer 39,2% af Københavns Lufthavne A/S.

Inden for miljøret er der et økonomisk princip om, at det er forureneren, der betaler for forureningsbegrænsende tiltag og genopretning efter miljøskader.

I indeværende år har Drag-ør Kommune givet lufthavnen landzonetilladelse til en ny brandøvelsesplads på Krogvej 4 i Store Magleby – på trods af frarådning mod dette i en klagesag, og kommunalbestyrelsen har bestemt bemaling med »jordfarver« på lufthavnens 300 m2 store rensningsanlæg ud mod den nordlige del af Store Magleby. Kommunen stiller ikke ligefrem krav til lufthavnen, der er en af de mest bynære lufthavne i Europa.

Der sanktioneres heller ikke over for lufthavnen, selvom det er fuldt ud muligt via Miljøstyrelsen og det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommunes Miljøafdeling. 

Miljøstyrelsen er tillige myndighed i forhold til støj- og luftforurening i forbindelse med lufthavnens afvikling af flytrafik.

Forhåbentlig vil den nye kommunalbestyrelse gøre op med Dragør Kommunes årelange og fuldstændig passive tilgang til lufthavnens planlagte udvidelse og aktiviteter, der påvirker miljøet og folkesundheden negativt i Dragør Kommune såvel som i Tårnby Kommune.

Uønskede stoffer

Miljøministeriet beskriver stofferne således: »PFAS-forbindelserne er uønskede, fordi de er svært nedbrydelige i naturen, ophobes i fødekæden, er giftige over for mennesker og dyr og kan transporteres over lange afstande.«

PFAS er blandt andet mistænkt for at give leverskader, nyreskader, forhøjede kolesteroltal, nedsat fertilitet, hormonforstyrrelser, svagere immunforsvar og for at påvirke fosterudviklingen negativt – og så er nogle af stofferne kendt som værende kræftfremkaldende.

Kort sagt ikke noget vi ønsker ophobning af i vore kroppe og omgivende natur.

Mandat til forhandling

På opfordring af Dragør Kommunes forvaltning har borgmester Kenneth Gøtterup (C) på sidste kommunalbestyrelsesmøde fået bestyrelsens mandat til at foretage forhandlinger med Københavns Lufthavne A/S.

Borgmesteren vil forsøge at indgå en frivillig aftale med lufthavnen om etablering af afværgeforanstaltninger samt at holde Dragør Kommune skadefri.

Der er dog stadigvæk ikke foretaget nogen tiltag med henblik på oprensning af vandløbet Hovedgrøften.

Det kan vel næppe være Dragørs skatteborgere, der som sidste, uskyldige led i kæden skal betale for oprensning af PFAS-stofferne, der har ødelagt store dele af vort grundvand og vore vandløb.

Hvis lufthavnen nægter at betale, så burde regningen kunne sendes retur til staten.

Det bliver spændende at følge resultatet af borgmesterens forhandling.

Med venlig hilsen
Kenneth Olsen
Borger i Dragør Kommune

Hovedgrøften strækker sig fra lufthavnen i Store Magleby til Øresund ved Søvangsbakkerne.
Hovedgrøften strækker sig fra lufthavnen i Store Magleby til Øresund ved Søvangsbakkerne.

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Stikker lufthavnen naboerne blår i øjnene?

Tommas Brogaard har indsendt et debatindlæg om lufthavnens udledning af skadelige PFOS-stoffer. Læs mere

Vi har modtaget: Hvad sker der i PFAS-sagen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om lufthavnens ansvar for oprydningen af PFOS-forureningen. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk