Vi har modtaget:

Stormflodssøjle

En stormflodssøjle på havnen vil give bedre information

Når vi taler om højvande, er det oftest meget diffust, hvor udsat Dragør i grunden er.

Lige nu arbejder byrådet med en risiko for 4,7 meter ved Nordstranden.

Flere kystbyer, eksempelvis Ribe, har en stormflodssøjle, hvor man med årstal og højdemarkering viser de historiske hændelser i det evigt foranderlige hav, og det kan give en vis trykhed. 

I Dragør Havn er der tre lidt intermistiske højdemålere, som kun viser aktuel vandstand. 

Den ene er placeret ved Krabbebroen ved røgeriet. Kommer man forbi, kan man lige se, hvor høj vandstanden er p.t. Den nederste del er angivet med sorte tal og viser bare sikkerhedsniviauet. Øverste del er med røde tal, og hvis vandet er her oppe, så bør fortøjninger og beredskab efterses. Er højdemåleren helt dækket af vand, så er der problemer. 

Hvis du ser på højdemåleren, er det værd at tænke på, at nulpunktet på den (normal vand) har været det samme i de sidste 50 år.

Dragør er med sin østvendte kyst heldigvis ikke så udsat for højvande, som mange andre steder. Det er trods alt ret begrænset, hvor store bølgerne kan nå at blive ved en østenstorm fra Malmø. 

Højvande i Dragør er overløb af Øresund som resultat af nordlig storm. Her presses vandet gennem Øresund og heldigvis ikke mod Dragørs kyster. 

Selv ved oversvømmelseskatastrofen i 1872, hvor vandet på Lolland nåede 4,5 meter, så »slap« Dragør med en vandstand på mellem 5 og 6 fod – svarende til cirka 1,7 meter.

En stormsflodssøjle kan give lidt ballast for borgerne, når myndighederne slynger om sig med teoretiske beregninger om fremtidens vandstande i de næste 10.000 år, som for eksempel de 4,7 meter. 

Siden stenalderen er vandstanden stadig sunket. I vikingetiden for 1.000 år siden lå strandkanten for eksempel ved A. P. Møllers Allé, og siden er strandkanten rykket stadig længere mod øst.

Kunne det ikke være en idé for havnen, at få opstillet en sådan søjle – eventuelt med fondsstøtte?

Med venlig hilsen
Morten Dreyer
Formand for Dansk Folkeparti i Dragør

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Venstre sætter fokus på klima- og kystudfordringerne i Drag­ør. På tur rundt langs diget får (fra venstre) Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, Linea Søgaard-Lidell, Morten Dahlin samt Helle Barth et indtryk af de skader, der er sket under de seneste storme.

Fokus på Dragørs kystudfordringer

Besøg fra minister og ordfører fra Venstre Læs mere

Det er nu blevet besluttet, at der skal etableres cykelbaner på Vestgrønningen. Arkivfoto: Thomas Mose.

Konservative i sjældent mindretal

Nu kommer der cykelbaner på Vestgrønningen. Flertallet sørger for nogle nye parkeringspladser, men ikke alle erstattes Læs...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk