Vi har modtaget:

Ungeråd i Dragør 

Det er nu vedtaget i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, at man politisk støtter forslaget om en etablering af et ungdomsråd i Dragør Kommune. Det blev vedtaget på et udvalgsmøde den 9. marts 2023. 

Det er vi i Fælleselevrådet superglade og taknemlige for. Det kommer på mange måder til at betyde, at elevdemokratiet og ungedemokratiet på længere sigt kan forbedres.

Vi glæder os meget til at kunne samarbejde mere med især ungdomsskolen, klubberne og lokalpolitikerne, fordi når noget politisk på børne- og ungdomsområdet skal ændres markant, er det vigtigt, at de unge høres og dermed har en stemme i beslutningsprocessen.

Et ungeråd skal ikke nødvendigvis bestå af unge, som er meget engagerede i politik, men derimod af unge, som gerne vil være med til at lave fede arrangementer for unge og bare være med til at gøre det bedre at være ung i Dragør. Ungerådet kan blandt andet arbejde med: Unges trivsel, flere fritidsaktiviteter og mødesteder, et ungdomshus, en skøjtebane, en tribune, aktiviteter ved havnen, at man må bade fra molen, at unge bliver hørt, bedre transport, gratis paddle-tennis og i stedet for madkundskab laver elever på skolerne mad til hinanden.

Inden længe vil vi sammen med Dragør Ungdomsskole tale om, hvordan vi organiserer ungerådet, og derudover vil vi lave et fedt arrangement, hvor vi inviterer en masse unge, og hvor alle unge vil være velkomne. 

I juni 2023 vil vi præsentere den endelige mulighed for etableringen af ungerådet for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget. 

Går du i 7.-klasse eller over, og har du lyst til at være med og få indflydelse på ungerådet, så afholdes der fredag den 28. april fra kl. 15–17 et kickoff-arrangement på Krudthuset.

Med venlig hilsen
David Prammann Schrøder
Formand for FEDK (fælleselevrådet i Dragør Kommune)
Nordstrandskolen

Vi har modtaget: Børns pasning skal være familiens eget valg

De Konservatives Trine Søe har indsendt et debatindlæg om kommunens pasningstilbud af børn. Læs mere

Vi har modtaget: Åben dialog

Den Konservative byrådsgruppe i Dragør har i fælleskab indsendt et debatindlæg om lokalpolitik og dialog. Læs mere

Vi har modtaget: Borgmester væltet af bare én stemme

Morten Dreyer, Dansk Folkeparti, har indsendt et debatindlæg om den socialdemokratiske borgmester Georg Lemkes fald. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk