Vi har modtaget:

Ungeråd

Demokrati og talerør for de unge

På det seneste møde i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede vi at gå videre med en procesplan, der skal munde ud i etableringen af et ungeråd i Dragør Kommune. 

Ungerådet er et brændende ønske, de unge længe har haft, hvilket vi Konservative naturligvis også kan se det fornuftige i, at de får opfyldt. For dels vil de unge her lære om demokrati, og dels kan de i rådet være med til at forme og få indflydelse på deres lokalsamfund.

Det er vigtigt, at vi bakker op om de unge og giver dem muligheden for at udfolde sig. Vi, Konservative, vil derfor gerne stille rådhuset og kommunalbestyrelsessalen til rådighed, således de unge har nogle rigtige rammer, der kan styrke processen, initiativet og lyst til at deltage. 

Det er vigtigt, at de unge får konkrete erfaringer med at træffe beslutninger samtidig med, at de har respekt for hinandens forskelligheder.

På de unges præmisser

Skal Ungerådet blive en succes, er det essentielt, at det bliver opstartet på de unges præmisser. Dragør Ungdomsskole vil i den kommende tid tage en dialog med de unge, der har udtrykt interesse for at side i Ungerådet. 

Det er de unge, der skal være drivkraften – men vi konservative medlemmer af Børne-, Fritids- og Kulturvalget står gerne til rådighed for sparring og inspiration, hvis dette ønskes fra de unge. 

Hvad kan Ungerådet lave?

I flere andre kommuner har man i flere år haft et ungeråd. 

Ungerådene i disse andre kommuner arbejder blandt andet med at sikre bedre indeklimaet i skoler samt med trivsel og mistrivsel, klima, sundhed og fritidstilbud. 

Det er vores håb, at Dragørs unge vil gribe denne mulighed for at være med til præge lokalsamfundet. 

Til gengæld lover vi at være lydhøre over for de unges idéer og ønsker – og vi ser frem til samarbejdet.

Med venlig hilsen
Theis Guldbech, Mia Tang og Trine Søe
Konservative medlemmer af Børne-, Fritids- og Kulturvalget

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: Det kan ikke betale sig at spare på trivslen

Sanne Rossen, som er mor til et nuværende og et tidligere dagplejebarn, har indsendt et debatindlæg om omlægningen i...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk