Vi har modtaget:

Ungeråd

Demokrati og talerør for de unge

På det seneste møde i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede vi at gå videre med en procesplan, der skal munde ud i etableringen af et ungeråd i Dragør Kommune. 

Ungerådet er et brændende ønske, de unge længe har haft, hvilket vi Konservative naturligvis også kan se det fornuftige i, at de får opfyldt. For dels vil de unge her lære om demokrati, og dels kan de i rådet være med til at forme og få indflydelse på deres lokalsamfund.

Det er vigtigt, at vi bakker op om de unge og giver dem muligheden for at udfolde sig. Vi, Konservative, vil derfor gerne stille rådhuset og kommunalbestyrelsessalen til rådighed, således de unge har nogle rigtige rammer, der kan styrke processen, initiativet og lyst til at deltage. 

Det er vigtigt, at de unge får konkrete erfaringer med at træffe beslutninger samtidig med, at de har respekt for hinandens forskelligheder.

På de unges præmisser

Skal Ungerådet blive en succes, er det essentielt, at det bliver opstartet på de unges præmisser. Dragør Ungdomsskole vil i den kommende tid tage en dialog med de unge, der har udtrykt interesse for at side i Ungerådet. 

Det er de unge, der skal være drivkraften – men vi konservative medlemmer af Børne-, Fritids- og Kulturvalget står gerne til rådighed for sparring og inspiration, hvis dette ønskes fra de unge. 

Hvad kan Ungerådet lave?

I flere andre kommuner har man i flere år haft et ungeråd. 

Ungerådene i disse andre kommuner arbejder blandt andet med at sikre bedre indeklimaet i skoler samt med trivsel og mistrivsel, klima, sundhed og fritidstilbud. 

Det er vores håb, at Dragørs unge vil gribe denne mulighed for at være med til præge lokalsamfundet. 

Til gengæld lover vi at være lydhøre over for de unges idéer og ønsker – og vi ser frem til samarbejdet.

Med venlig hilsen
Theis Guldbech, Mia Tang og Trine Søe
Konservative medlemmer af Børne-, Fritids- og Kulturvalget

Visualisering af et eventuelt kommende byggeri på Sdr. Tangvej.

Vi har modtaget: Sdr. Tangvej og almennyttige boliger

Helle Barth (V), Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen (V) og Erik Skovgaard Nielsen (V) har indsendt et debatindlæg om almennyttigt boligbyggeri...

Vi har modtaget: Nyt brugerråd på havnen på vej

Nicolaj Bertel Riber (A), 1. viceborgmester, og Ole H. Hansen (A) har indsendt et debatindlæg om havneudviklingen.

Vi har modtaget: Alkohol til unge er en dårlig tradition

En bekymret mormor har indsendt et læsebrev om de unges alkoholkultur. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2023 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk