Vi har modtaget:

Værftsgrunden kommer endelig i udbud

Sydamagerlisten blev nedstemt, men forslaget gennemført

Nu sker der endelig noget med det forladte bådeværft og værftsgrunden. 

Det er fem år siden, værftet blev forladt. Vi tager os god tid her i Dragør. 

Da det gamle bådeværft i 2022 fortsat lå øde hen, og drømmen om et kulturhus var bristet, stillede Sydamagerlisten den 19. april 2022 forslag om, at der blev udarbejdet materiale til udbud af værftsgrunden. Forslaget blev imidlertid nedstemt af Socialdemokratiet, Konservative og Venstre. Ikke fordi forslaget var dårligt – men nok fordi forslaget blev stillet af Sydamagerlisten. Det er det, nogen kalder politik. 

Det gamle bådeværft på Dragør Havn.
Det gamle bådeværft på Dragør Havn.

Syv måneder senere – den 24. november 2022 – dukker forslaget op igen. Nu som et forslag stillet af Socialdemokratiet, Konservative og Venstre! Og selvfølgelig blev forslaget nu vedtaget. 

Men, men, men ... der skulle alligevel gå mere end et år, før udbudsmaterialet blev udarbejdet. Og først nu er forslaget godkendt. Det skete på kommunalbestyrelsesmødet torsdag den 25. januar med stemmer fra Socialdemokratiet, Konservative, Venstre og Sydamagerlisten. 

Godkendelsen gives næsten to år efter, at forslaget blev stillet første gang af Sydamagerlisten. Og det var ikke, fordi det var et kompliceret forslag. Men Dragør er en meget lille kommune med begrænsede ressourcer, og vi er vant til, at vi ikke behøver forhaste os. 

Tidshorisonten

Værftsgrunden er nok den bedstbeliggende grund på hele Amager. Og havnen i sig selv er en perle. En kæmpe attraktion. 

Værftsgrunden er imidlertid stærkt forurenet, og bygningerne er lige nu en brandfælde i meget dårlig stand. Det er derfor spændende hvilke bud og hvilke finansierings- og driftsforslag, der fremsendes. 

Selve udbudsmaterialet forventes udsendt senest fredag den 1. marts, og herefter er der en frist på 150 dage til at indsende forslag eller bud. 

Derefter skal forslagene vurderes og politisk behandles. Måske skal der udarbejdes ny lokalplan, og forslaget skal i høring. Det er derfor optimistisk at forestille sig, at der er gennemført en renovering eller en fornyelse på værftsgrunden før engang ind i næste valgperiode, der strækker sig fra  2026 til 2030.

Muligheder og udfordringer

Der er allerede skitseret flere forslag fra lokale borgere. 

Et af forslagene er en let hævet skurby i byggestil som beskrevet i Lokalplan 70. Det er et spændende forslag, der sikrer mod jævnlige oversvømmelser og samtidig vil spare de store udgifter til oprensning af grunden. 

Et andet forslag er en gennemgribende renovering af værftet, som giver mulighed for eksempvis kulturelle begivenheder og events.  

Der er bekymrede politikere (også jeg), der frygter, at der slet ikke kommer nogen bud. Og desværre er Dragør Kommune fattig. Vi har hverken penge til selv at renovere, nybygge og drifte et renoveret værft eller penge til en helt ny bygning. 

Nogen borgere har måske fortsat traumer tilbage til den lunkne modtagelse, der mødte TænkeTankens meget visionære oplæg i 2007, hvor selv de gode forslag blev skudt i sænk. Men det er nu 17 år siden og mon ikke, at der vil komme idéer og forslag fra Dragørs meget engagerede borgere og foreninger. Måske forslag om et renoveret værft eller et helt nyt byggeri? 

Desværre er det ikke nok at have den gode idé. Der skal også være nogen, der er villige til at investere og stille sikkerhed. Og kommer der ingen kvalificerede forslag, er det forfra og om igen. Tiden går!

Med venlig hilsen
Flemming Blønd, cand.jur.
Medlem af kommunalbestyrelsen for Sydamagerlisen (L)

Venstre vil sikre et stærkt Danmark i et sikkert Europa

Styrkelse af EU gennem forsvar, grøn omstilling og økonomisk ansvarlighed Læs mere

Vi har et fælles ansvar

Økonomiforhandlingerne mellem Kommunernes
Landsforening og regeringen er i fuld gang Læs mere

Museum Amager kan se frem til et større statstilskud. Arkivfoto: TorbenStender.

Stille jubel på Museum Amager

En ny statslig reform flytter om på tilskuddene til landets museer. En af vinderne er Museum Amager, der lover...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk