Vi har modtaget:

Vi flyver os til et varmere klima

Klimaalarm ved Københavns Lufthavn

Det er den helt forkerte kurs, som Folketinget risikerer at udstikke i det kommende folketingsår. Politikerne skal nemlig beslutte, om Københavns Lufthavn må vækste fra 30 mio. passagerer til 50 mio. passagerer. 

I foråret 2023 præsenteredes et lovforslag og en miljørapport. 

En miljørapport, der med et pennestrøg – og alene på papiret – får fjernet al den massive ekstra klimaudledning fra meget mere flyvning i Kastrup, hurtigere end man kan nå at råbe »klimabedrag«.

Et lovforslag, der i modsætning til øvrige lovforslag til behandling i folketingssalen ikke på nogen måde redegør for CO2-konsekvenserne, når udbygningen af lufthavnen effektueres.

Vi frygter for en parodi af en lovbehandling i den nye folketingssamling – alene fordi der findes et flybegejstret flertal i Folketinget, som kan ignorere forårets høringssvar.

Klimabelastningen ved de mange ekstra fly tæller i store træk ikke med i det danske klimaregnskab – men udledningerne er lige så skadelige for klimaet, som udledninger fra danske benzinbiler og malkekøer. Og det er svært at komme udenom, at det er danskernes forbrug af flyvning, det trods alt handler om i årtier fremover, hvor flyene altovervejende kommer til at flyve med fossile brændstoffer.

Bavnebål

Danske politikere står overfor at beslutte at give penge og tilladelser til en række store infrastrukturprojekter, der i etablering og drift er naturødelæggende og klimaskadelige. 

Sådanne beslutninger med motorveje, broer og lufthavnsudvidelser vil fastholde og udbygge dansk afhængighed af fossile brændstoffer i årtier fremover.

Når landet står i våde, er det en gammel tradition at stå sammen og advare medborgerne ved at tænde bål – og at være parat til at slås og ikke give op! Det sker en række steder landet rundt søndag den 1. oktober – f.eks. på Amager Strand, hvor der kl. 20–21 sættes særlig fokus på lufthavnsudbygningen. Af hensyn til kommunens brandregler vil vi her tænde fakler – alt imens vi hører på taler og søger trøst i fællessang.

Med venlig hilsen
Poul Kattler
Forperson for Rådet for Bæredygtig Trafik

 

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Stikker lufthavnen naboerne blår i øjnene?

Tommas Brogaard har indsendt et debatindlæg om lufthavnens udledning af skadelige PFOS-stoffer. Læs mere

Vi har modtaget: Hvad sker der i PFAS-sagen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om lufthavnens ansvar for oprydningen af PFOS-forureningen. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk